1999-09-07

2022. 03. 11.

T/1499 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlován Köztársaság Kormánya között a
jogellenesen tartózkodó személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló,
Ljubljanában, 1999. február 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
T/1403 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság
Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átadásáról-átvételéről szóló,
Budapesten, 1997. december 1-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
T/1498 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a
jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló,
Budapesten, l998. november 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
T/1457 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között
személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 1997. május
20.napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
A felszólalás szövege:
DR. SIMON MIKLÓS, a külügyi bizottság előadója: Tisztelt Országgyűlés! A Magyar
Köztársaság kormánya és a Német Szövetségi Köztársaság kormánya között a személyeknek
az államhatáron történő átadásáról, átvételéről szóló egyezmény illeszkedik azon
egyezmények sorába, amelyet hazánk számos európai uniós tagállammal, valamint közép- és
kelet-európai országokkal kötött.
Az egyezmény harmadik országgal kapcsolatban kielégíti az európai uniós normákat, míg
hazánk számára ennél kedvezőbb feltételeket biztosít, hiszen az európai uniós normák szerint
egy évig vissza kellene vennünk az adott személyeket. Ezen megállapodás erre négy hónapot
ír elő, attól fogva, hogy a jogellenes tartózkodás, illetve a beutazás a német fél tudomására
jutott. Továbbá a visszavétel megtagadható, ha a harmadik ország polgára Magyarország
területét bizonyíthatóan több mint hat hónapja elhagyta.
Bejelentem, hogy az Országgyűlés külügyi bizottsága 1999. június 29-én megtartott ülésén
ezen szerződés kihirdetését egyhangúlag támogatta.
Köszönöm szépen. (Taps az FKGP padsoraiban.)