2005.11.30.

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés!  Elkésettnek, a nyugdíjasaink számára méltánytalanul keveset nyújtónak, ezért  szemfényvesztésnek tartom a nyugdíjak korrekciós célú emeléséről szóló törvényjavaslatot.  Nyugdíjasaink ennél sokkal többet érdemelnek. Szemfényvesztés, mert a patikamérlegen  kimért nyugdíjemelések csak néhány százalékot tesznek ki, ugyanakkor a megélhetési  költségek ennek többszörösével emelkedtek, illetve emelkednek. Gondoljunk csak az utóbbi  években történt jelentős közüzemi, gáz-, villany- és gyógyszeráremelésekre, amelyek súlyos  és egyre kilátástalanabb helyzetbe sodorták a nyugdíjasaink százezreit.  

(13.20) 

Azokat az embereket, akik hittek abban, hogy ha becsületesen végigdolgozzák életüket, akkor  nyugdíjas éveikre biztonságban lesznek, legalább annyira, hogy a mindennapi megélhetési  gondokról megfeledkezhetnek, és a nyugdíjaskort a megérdemelt békében, a mindennapok  nélkülözéseit elfelejtve élhetik.  

Akkor éjt nappallá téve dolgoztak, hogy a családjuk asztalára kenyeret tegyenek, nem  gondolták, hogy nyugdíjasként részük lesz olyan torokszorító érzésben, mint ami a  nyugdíjasaink jó részének kijut, amikor megkapják a havi villany- és gázszámlát. Az a  megújuló gondolat foglalkoztatja őket, hogy ki fognak-e telni ezek a számlák a nyugdíj  jelentős részét kitevő, a számlák kifizetésére félretett összegből. Nem gondolták akkor azt  sem, hogy rettegni kell egy kis megfázástól, nemcsak azért, mert beteg lesz az ember, hanem  azért, mert még rosszabbul érzi magát, amikor a háziorvos által felírt orvosságot a patikában  ki kell fizetni. 

Nem gondolták azt sem, hogy manapság meg kell gondolni, hogy milyen nagyságú  csokimikulás legyen az unokák szobájának ablakába ez idő tájt kikerülő Mikulás-csomagban.  Na, nem azért, mert a Mikulás-csomag nagysága húsz év alatt bármit is változott volna,  hanem azért, mert annak megtöltése minden unoka számára, úgy, ahogy azt az ember szíve  diktálja, elviszi a nyugdíj harmadát - és akkor hol van még a karácsonyi csomag! (Kovács  Tibor: Bezzeg a Fidesz-kormány idején! - Derültség az MSZP soraiban.) 

Nem gondolták nyugdíjasaink, hogy olyan lehetetlen helyzetbe kerülnek, hogy nem elég a  saját bajuk, hanem még a gyermekük családjának is kellene segíteni, merthogy a vő - a  kirobbanóan sikeres gazdasági növekedés mellett, képviselő úr - elvesztette a munkahelyét,  amikor bezárt a térség legnagyobb üzeme, a cipőgyár, és elbocsátottak négyszáz  dolgozót - úgy, ahogy ez megtörtént Nyírbátorban egy éve -, így a jelenleg szociális  otthonban ápolóként dolgozó feleség vált a család fenntartójává, akit lehet, hogy jövőre az  állami támogatások csökkenése miatt elbocsátanak. 

Nem gondolták nyugdíjasaink azt sem, hogy nem lesz ára vagy egyáltalán nem kell a kertben  megtermelt gyümölcs és zöldség, pedig úgy tűnt, hogy egy kis pluszbevételt kaphatnak majd a 

nyugdíjak mellé, amikor a beállt gyümölcsös szépen terem. Összegezve: nyugdíjasaink nem  gondolták, hogy a nyugdíjaskor elérésével létbizonytalanságba kerülnek. 

Tisztelt Országgyűlés! Ilyen és hasonló problémák tucatjaival kerülök szembe egyre többször,  nap mint nap polgármesterként egy nyírségi településen, Nyírbogáton. Azon kívül, hogy ezen  problémák lesújtanak, meg is viselnek, mert akármennyire is igyekeznek az önkormányzatok  ilyen esetekben a polgáraik segítségére sietni, az állam által nyújtott támogatások csökkenése  

miatt egyre kevésbé tudják ezt megtenni. Hogy a kisnyugdíjak terén óriási probléma van, ezt  illusztrálni szeretném egy esettel, amit röviden szeretnék bemutatni. 

Ilonka néni, aki a fogadóórámon jelent meg, 71 éves, 15 éve ment nyugdíjba, több évtizedet  dolgozott a helyi termelőszövetkezetben, öt éve özvegyasszony. A nyugdíja az özvegyi  nyugdíjjal együtt 29 564 forint, mint ahogy azt ez a csekk is bizonyítja. (Felmutatja.) Van egy  tízszer tízes háza, amiben egyedül él, csak egy szobát fűt és a konyháját, néha bekapcsolja a  fűtést a fürdőszobában is, és gázzal főz, így 12 340 forintot fizet a gázért. 2800 forint a  villanyszámlája, 2000 forint a telefondíja; no, a telefont nem luxusból köttette be, hanem  azért, hogy ha baj van, el tudja érni a háziorvosát. A vízfogyasztása 1200 forint, pedig nyáron  a vizet a közkútról viszi a saját bevallása szerint, hogy a kiskertjét, amiben a férje sírjára  neveli a virágot, megöntözze; amúgy a kiskertben zöldséget is termel a mindennapi  megélhetés segítésére.  

“Beteg asszony vagyokö - ahogy mondja, csontritkulása, érelmeszesedése, magas vérnyomása  van, és évtizedek óta cukorbetegségben szenved. Hiába a fekete recept, mégis 4-5 ezer  forintot fizet minden hónapban a patikában. Van egy 900 forintos biztosítása a házra.  Szociális ebédet kap, ezért 5200 forintot fizet. Ha minden kiadást összeszámol, akkor ez  26 540 forint. Tegyük hozzá, még 3200 forintot kap az önkormányzattól lakásfenntartási  támogatásra. Így összességében Ilonka néninek 6200 forintja marad minden hónapban a  megélhetésre. Kérdezi tőlem és kérdezi önöktől, tisztelt képviselőtársaim, ebből ma, 2005-ben  hogyan lehet megélni.  

Egy idézetet szeretnék közreadni, amely Ilonka néni leveléből való: “Ha összeszámolja,  polgármester úr, a kiadásom eddig 26 540 forint. A hivatalból kapott támogatással együtt  32 764 forint. De a kiadásom között nincs se egy kiló kenyér, se egy liter tej, a diétámról  pedig még beszélni sem merek, mert ezt sem ehetnék meg azt sem ehetnék, csak azt nem  

tudom, hogy amit ehetnék, azt miből vegyem megö - hangzik az idézet. “A nyáron is  elromlott a tizenöt éves hűtőszekrényem - panaszolja -, meg elromlott a centrifugám, így  hetvenévesen eladósodtam. Mert igaz, hogy ebben a divatos műszaki boltban szerettem volna  részletre vásárolni, de a bank még hitelt sem adott, így a gyermekemtől kértem kölcsön, aki  maga is tehetetlen, így a maradék 6200 forintból kénytelen vagyok az adósságot is törleszteni.  Így el kell döntenem, hogy vagy eszem, vagy világítok, vagy fűtök. Tessék megmondani  nekem, hogy miből vegyek egy szál virágot az unokám névnapjára vagy egy túró rudit a  dédunokámnak! Tessék nekem megmondani, hogy miből vegyek télre egy meleg csizmát  vagy egy jó meleg pulóvert!ö Tisztelettel kérdezem, tisztelt államtitkár úr és kedves  képviselőtársaim: mit tud ilyenkor tenni az ember? 

Kiszámoltam, megörülve ennek a törvénytervezetnek, hogy Ilonka néni mennyi emelésre  számíthat 2006-ban és 2007-ben. 2006-ban 400 forintos emelést fog kapni (Az elnök a csengő  megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), 2007-ben pedig összesen, mivel a rendszerváltás  előtt ment nyugdíjba, 1700 forintot. Ez így összesen 2100 forint két év alatt. Csak csöndesen 

szeretném megjegyezni, mivel Földesi képviselő úr nincs itt és rámripakodna, hogy a polgári  kormány idején, 1999-ben... (Az elnök kikapcsolja a mikrofont.) 

ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Tíz perc áll rendelkezésükre. Hogyha egy kicsit rövidebben  idézett volna, akkor valószínűleg belefér a tíz percbe. 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): (Hangosítás nélkül.) ...egyszerre 2500 forintot kapott kézhez.  Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiban.) 

A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Kedves Képviselő  Asszony! Örülünk a tervezetnek, ugyanakkor szomorúság tölti el a szívünket, mert maguk  nem értik azt, hogy mi mit kifogásolunk. Ha 100 forintnak vesszük a 4 százalékát, és azt  odaadjuk egy olyan nyugdíjasnak, aki 20 ezer forintot kap, illetve egy olyan nyugdíjasnak, aki  40 ezer forintot kap, akkor a különbség növekedni fog. Éppen ellenkező hatást fogunk elérni  ezzel a javaslattal, mint amit szeretnénk, mert a magyar nyelv szabályai szerint a korrekció azt  jelenti, hogy a különbséget csökkentjük. De mivel ragaszkodnak a százalékokhoz, ezzel éppen  azt fogjuk elérni, hogy a különbség növekedni fog.  

Ezért tisztelettel azt javasoljuk - mint ahogy 1999-ben történt -, hogy a kisnyugdíjasoknak  adjunk egy egyszeri, a későbbiekben beépített támogatást, hogy a különbség csökkenjen a  különböző szinttel rendelkező nyugdíjasok között. Ezért tartom példaértékűnek azt, amit az  előzőekben mondtam, hogy meg kell próbálkozni azzal, hogy 2007-ben legalább 2500 forintot  adjunk az alacsony nyugdíjjal rendelkezőknek, ahogy azt a polgári kormány meg merte tenni.  Sajnos utána önök az Alkotmánybíróságon revánsot vettek emiatt a Fideszen.  

Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiban.) 

A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Csákabonyi Képviselő Úr! Nem  gondolnám, hogy ön minősítheti azt a több százezer alacsonynyugdíjast, mint ahogy tette az  előzőekben, hiszen azt állította, hogy tanúkkal és egyéb módon szerezték meg a nyugdíjukat.  

Tisztelt Képviselő Úr! Akkor ön nem járt a mi vidékünkön, ahol a téesznyugdíjasok néhány  ezer forintért dolgoztak a tűző napon, mint ahogy ezt mondotta volt egy fél évvel ezelőtt az  önök pénzügyminisztere egy hozzászólás alkalmával. Tehát a lényeg az, kedves  képviselőtársam, hogy ezek a nyugdíjasok, úgy gondolom, megdolgoztak azért, hogy  megkapják azt az emelést, amit megérdemelnek.  

Azt javasolnám, hogy legyenek bátrak, úgy, ahogy önök hirdetik ezt magukról. Csinálják meg  azt, hogy legyen egy nyugdíjduplázás, és akkor érvényesül a biztosítási elv. Mi nem sajnáljuk  a nagynyugdíjasoktól a nyugdíjat, viszont az méltánytalan, hogy a 25 ezer forintos nyugdíjból  élőknek önök néhány száz forinttal akarják kiszúrni a szemét. Köszönöm.