2007.12.04.

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Nem értem  képviselőtársam szavait. Azt mondja, azt kellene elősegíteni, hogy a munkából éljenek meg az  emberek, de közben az elmúlt esztendőben júliusban lépett a szociális törvény megfelelő  passzusa életbe, és a rendszeres szociális segély mértékét a korábbi többszörösére emelte meg  a szocialista kormányzat. Mi üdvözöltük ezt a döntést, csak egy a baj, hogy éppen ellene hat  annak, amit tetszett mondani, tisztelt képviselőtársam, mert nem hiszem, hogy az az ember,  aki munka nélkül megkapja az 53 ezer forintot, szívesen el fog menni dolgozni. Máskülönben  pedig nem látjuk azt a törekvést, amit a kormány a minimálbér nettó összegének az emelése  irányába tesz. Néhány ezer forinttal emelik meg évente a minimálbéreket. Ez a két dolog,  tehát az, hogy a segélyeket megemelték a minimálbér nettó összegének szintjére, a  minimálbér emelése pedig lényegében alig történik meg, éppen ellene hat annak, amit  mondani tetszett.  

Köszönöm.  

(242) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Bókay képviselő úr mondataira  reagálva annyit szeretnék mondani, nem vonom kétségbe azt, hogy az AMK-kiskönyvek és a  Start Plusz program eredményeket ért el. Nagy előszeretettel alkalmazzuk ezeket a  lehetőségeket, gondolok itt főleg az alkalmi munkavállalói kék kiskönyvre, ami hasznos  dolog, és valóban sok emberen tudunk vele segíteni. De amikor arról szól a történet, hogy egy  szegény sorba került család eldönti, hogy milyen utat választ, hogy elmegy a családfő  rendszeres szociális segélyt kérni az önkormányzathoz, vagy elmegy dolgozni, akkor  mérlegeli azt, hogy mennyit fog kapni. Ha elmegy dolgozni, ha egyáltalán bejelentik, akkor a  minimálbér nettó összegét megkaphatja, ha elmegy rendszeres szociális segélyre az  önkormányzathoz, akkor adott esetben ötvenegynéhány ezer forintot is kaphat.  

Úgy gondolom - habár remélem, tévedek -, kevés olyan ember van, aki azt mondja, hogy  inkább elmegyek dolgozni napi 8-10 órát, amikor a rendszeres szociális segélyben is  megkaphatom azt a pénzt. Nagyon kevés olyan ember van, aki az utóbbit választja, tehát azt,  hogy inkább elmegy dolgozni, amikor lehetősége van, hogy a tanácstól - mert így szokták  mondani - megkapja azt az ötvenegynéhány ezer forintot. Nem kétlem azt, hogy különbözik a  segélyezés és a munkavállalás, de egy adott család esetén nem lehet ezt vegytisztán  elválasztani úgy, ahogy képviselőtársam erre utalt.  

(250) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Módosító  indítványaim közül a 471-es főútvonal rekonstrukciós munkálatainak a megkezdését  szeretném a figyelmükbe ajánlani. A 471-es főútvonal az ország legveszélyesebb másodrendű  főútvonalának számít, a szabolcsi 80 kilométeres szakaszán minden második kilométerben az  elmúlt tíz esztendőben történt halálos kimenetelű baleset. Ez az útszakasz tíz településen  megy keresztül, és száz veszélyes kanyart tartalmaz. Az a helyzet, hogy a megye vezetői és  felelős szocialista politikusok is zászlajukra tűzték ezen rekonstrukciót, többek között az ön  főnöke, tisztelt államtitkár úr, Veres János, aki 2002-ben azt ígérte a térségnek, hogy a 471-es 

főútvonal rekonstrukciója meg fog valósulni. Azóta, ha jól számolok, négy éve  pénzügyminiszter, és elfeledkezett arról, hogy mit ígért a körzetnek.  

Azért lenne ez nagyon lényeges dolog, mert az elmúlt egy-másfél esztendőben hatalmas  kamionforgalom zúdult a településeinkre, és szeretnénk, hogyha ez a kamionforgalom úgy  történne, hogy közben ne veszélyeztetné a békésen a 471-es főútvonalon közlekedő polgárok  testi épségét. Erről a következő felszólalásomban szeretnék szólni. Köszönöm.  

(252-254)A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök  Úr! Folytatva a módosító indítványaim indoklását, tisztelettel indítványoztam már több éven  keresztül, hogy a 471-es főútvonal rekonstrukciója történjen meg, és ezen belül is épüljön  meg a Nyírbátort és Nyírbogátot elkerülő út. Az országos rendezési tervbe mindkét elkerülő  út be van építve. Mint az előzőekben említettem, hatalmas kamionforgalom zúdult  településeinkre, nem kivétel ez alól Nyírbátor sem. Nyírbátorban külön problémát okoz az,  hogy a város központjában átépített körforgalom nem képes átengedni ezt a hatalmas  kamionforgalmat.  

A nyírbogáti elkerülő útról szólva szeretném elmondani azt, hogy több súlyos balesetet  okoztak a kamionok és más nehéz szállítmányt szállító teherautók. Egy érdekes példát  szeretnék mondani. Nyírbogáton ebben az évben két gyalogos-átkelőhelyet építettünk meg 6  millió forintos költséggel, és az elmúlt két hónap alatt mind a két gyalogos-átkelőhelyet védő  jelzőlámpánkat egy-egy kamion kiborította. Nem tudom, nyilván ez a sors játéka, de én úgy  gondolom, hogy mindenképpen pontot kellene az ügy végére tenni, mert amikor az előbb  említett 101 kanyar egyikén történt az, hogy egy kamion fényes nappal, átszakítva a kerítést, a  ház oldalán állt meg Nyírbogáton, akkor értetlenül állunk amögött, hogy hiába kérés, hiába  módosító indítvány, süket fülekre talál a kérésünk.  

Nos, a lényeg az, hogy a 471-es főútvonal nem bírja el ezt a forgalmat, különösen nem  bírja el a belterületi szakasz Nyírbátorban sem és Nyírbogáton sem. A veszélyhelyzetet  jellemzi az, hogy a településen élők, Nyírbogát településen élők több száz aláírást gyűjtöttek  az elkerülő út megépítése érdekében, és azt hamarosan el kívánjuk juttatni Veres János  pénzügyminiszter úrhoz, aki megígérte azt, hogy elkezdik ezen beruházásokat.  

A következő módosító indítvány, amiről szólni szeretnék, ugyancsak egy régi téma,  mégpedig a szatmár-beregi nemzeti park létrehozása. Ez a hetvenes évekre nyúlik vissza,  akkor gondolkodtak a környezetvédelmi szakemberek, a Hortobágyi Nemzeti Park  igazgatósága arról, hogy a szatmár-beregi térségben érdemes lenne egy 50 ezer hektárt  magában foglaló védett területet kialakítani.  

(16.20)  

A nagy ívű elképzelésből annyira tellett - ezért is köszönet -, hogy 2300 hektárnyi  területen létrehozták a Szatmár-beregi Tájvédelmi Körzetet. 1982-ben egy kormányrendelettel  ezt a területet kibővítették 22 500 hektárra. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az  időkeret leteltét.)

ELNÖK: Képviselő úr, szóltam az imént, hogy figyeljen, legyen szíves, az időkeretre.  Most már az Fidesz időkerete mínuszban van, úgyhogy arra kérem, hogy fejezze be ezt a  mondatot, és fejezze be a hozzászólást.  

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel kérem, hogy  támogassák ezen módosító indítványt.  

Köszönöm. (Dr. Puskás Tivadar és dr. Gyenesei István tapsol.)