2008.12.02.

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt  Országgyűlés! A kisiskolák, ez fájdalmas pont a vidékieknek, így nekem is. A Nyírségben  több tucat olyan település van, amelyet a szocialista-szabad demokrata kormány arra  kényszerített, hogy vonják össze az iskoláikat, sőt mi több, Nyírbátor térségében van egy  olyan település, amely a Bokros-csomag idején megszüntette az iskolát. Azóta eltelt tíz év, és  azt látjuk, hogy az a település elöregedett, a fiatalok elmennek onnan lakni, és egy korábban  600-700 fős település tanyává kezd válni. Nos, ez a felelősség az önöké, tisztelt államtitkár úr,  mert önök hagyták a liberálisokat, hogy ezt az oktatáspolitikát folytassák, önök pedig  asszisztálnak hozzá, tisztelt államtitkár úr, merthogy az a település nem pályázhat önhibás  támogatásra, amelyik az iskoláját nem viszi be a közösbe, a kistérségi vagy mikrotérségi  együttműködésbe. (Babák Mihály: A kolhozba.) A kolhozba, így van.  

Szóval úgy gondoljuk jó néhányan, hogy ez tudatos falurombolás. (Babák Mihály: Úgy  bizony!) Ezért tisztelettel kérjük, államtitkár úr, hogy nagyon fontolják meg, ne nekem,  egyszerű képviselőnek a szavaimat, hanem a professzor úr szavait, mert ő csak ért ezekhez a  dolgokhoz.  

Köszönöm.  

(388) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köztudomású, illetve a közhiedelem úgy tartja, hogy az  a település, ahol az iskola megszűnik, és elmegy a pap, annak a településnek vége van. Az a  helyzet, hogy erre számos példát tudtunk az előzőekben is mondani.  

Pettkó képviselő úrnak a digitális tábla és az iskola problematikájában felvetett kérdésére  egy példát szeretnék hozni. Nyírbogát település polgármestere vagyok. Beadtuk a pályázatot  iskolafelújításra az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, és beadtuk digitális  táblára is. Azon imádkoztam, hogy legalább az iskolafelújítás menjen végbe, mert olyan  iskolában digitális táblát használni, ahol becsepeg a tető, meg hiányzik a mennyezet, nagyon  nehéz ügy.  

És mit ad Isten? Nagy várakozásom nem volt az iskolafelújítással kapcsolatban, mert  tudtam, hogy kistérségi szempontok, másrészt pedig politikai szempontok döntenek. Tehát  elsősorban azok a települések kapták meg, ahol ezt az integrációt, összevonást lehet tovább  erőltetni. Különben pedig a jobboldali településeknek azt mondták, hogy nem. Így Nyírbogát  sem kapott iskolafelújítási pályázatot, de két hete kapom az értesítést, hogy nyert a  digitálistábla-pályázatunk, úgyhogy tíz-egynéhány digitális táblát fogunk használni olyan  iskolában, ahol ha télen be akarunk tüzelni, akkor az önkormányzat havi költségvetésének  negyedét fűtésre kell költeni.  

Köszönöm. 

(418)A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! A mikrotérségi  társulás résztvevői, különösképpen a gesztor önkormányzatok sem örülnek ennek az egész  helyzetnek, mert 2-3 évvel ezelőtt megkötötték az egyezséget, hogy iskolájukat egyesítik, és  azóta az a probléma, hogy a kisebb település, ahonnan az iskola elkerült, megengedheti  magának - ezt idézőjelbe teszem -, hogy ne fizesse az iskolafenntartás önrészét.  

És akkor mi a problematika? A gesztor önkormányzatnak kell az egész terhet viselni.  Nálunk több olyan település van, amelyik emiatt panaszkodik, mert nem tudja ezeket a  terheket vállalni. Tehát ilyen tekintetben üdvös dolog az, hogy újra átfésülik a kistérségi  együttműködéseket és együttműködések támogatását. Reméljük, hogy az a javaslat, amit ha  jól értettem, Veres János nyújtott be, és 32 milliárd forint elvonásáról szól a közoktatásban, ez  módosításra kerül.  

Azonban engedjék meg, hogy egy iskolafelújítást ajánljak a figyelmükbe, ez pedig az  előbb említett nyírbogáti általános iskola, ami sajnálatos módon sikertelenül pályázott,  forráshiány miatt lett elutasítva az észak-alföldi régióban. Itt az intézmény  kapacitáskihasználtsága százszázalékos, 300 gyerek tanul ebben az iskolában. Sajnálatos  módon a nyolcvanas évek végén úgy épült meg az iskola, hogy alapvető hiányosságok  keletkeztek benne, erről szól a módosító indítványunk.  

Köszönöm.  

(438) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Elég rosszul érzem magam,  azért, mert államtitkár úr is és Gulyás képviselőtársam is úgy tesz, mintha mi tehetnénk arról,  hogy az ország ide került. Most nagy tisztelettel csak megkérdezném önöktől, hogy 2002-től  kik vezették az országot. Ki volt, kik voltak az információk birtokában? Megosztottak-e  velünk valamit? Ott ütöttek-vágtak bennünket, tisztelt államtitkár úr, ahol tudtak.  

A lényeg az, hogy ezek után önök mondják nekünk, hogy az ország ide jutott?! Tisztelt Államtitkár Úr! Ha nem tévedek, ön volt a közpénzügyi államtitkár. Ugye? Veres János  pénzügyi államtitkár volt 2003-ban, most pedig a Pénzügyminisztérium vezetője,  pénzügyminiszter, akinek a javaslatára 32 milliárd forintot vonnak el a közoktatástól. Az  SZDSZ a koalíció oszlopos tagja volt.  

Uraim, tessenek már beismerni, hogy önök juttatták az országot ide! Miért nem ismerik el  ezt? És akkor most ujjal mutogatnak ránk, hogy mi is hibásak vagyunk, amikor mindig  elmondjuk, ami a probléma, a kifogásunk, de emlékeim szerint önök egyetlenegy módosító  indítványunkat sem szavazták meg 2003-ban, amikor 1700 módosító indítványt nyújtottunk  be. Uraim, hát ne tessenek már mondani, hogy 10-et vagy 15-öt nem lehetett volna  megszavazni!  

Köszönöm. 

(460) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Egy  módosító javaslatra szeretném a figyelmüket felhívni. 2002 óta minden évben benyújtom ezt a  javaslatot. Teszem ezt azért, mert 2002-ben elkészült a Debrecent Mátészalkával összekötő  főútvonal rekonstrukciós terve. A kormányváltás meggátolta, hogy ez meg is valósuljon,  azonban Veres János képviselő úr megígérte - és erről írás is van -, hogy ez a rekonstrukció  folytatódni fog, ezért bátorkodom minden évben az előterjesztésemet megtenni.  

(20.40)  

Most is megteszem, és az a helyzet, hogy az emberek most már megelégelték  Debrecenben, Hajdúsámsonban, Nyíradonyban, Nyírmihálydiban, Nyírbogáton, Nyírgelsén,  Nyírbátorban, Nyírcsászáriban, Nyírmeggyesen és Mátészalkán ezt a tétlenséget, merthogy az  elmúlt tíz esztendőben a Szabolcs megyei szakaszon, ami 40 kilométer, 25 ember halt meg, a  Hajdú megyei szakaszon pedig 19, és kétszáznál több súlyos sérült van ezen az útvonalon a  tíz év alatt. Nem megfelelő az út szerkezete, és hatalmas a kamionforgalom. Ezért arra kérem,  tisztelt államtitkár úr, hogy szíveskedjenek átgondolni, és szíveskedjenek a módosító  javaslatot támogatni úgy, ahogy ezt az önkormányzatok megteszik. Köszönöm.  

(470) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt  Képviselőtársaim! Részletes vitáról lévén szó, néhány módosító indítványomra szeretném  felhívni röviden a figyelmüket. Az előbb szóltam a 471. főútvonal rekonstrukciójáról, kérvén,  hogy a kormány támogassa e törekvést. A 471. főútvonal mentén élő települések összefogtak.  Az önkormányzatok közalapítvány létrehozását határozták el, aláírásokat gyűjtöttünk, amelyet  a miniszterelnök részére elküldtünk. Az elmúlt héten demonstráció is történt a 471. főútvonal  mentén öt helyszínen. A főútvonal rekonstrukcióját kiegészítené a Nyírbátort és Nyírbogátot  elkerülő út úgy, ahogy az 2002-ben a nyomvonal tervezése során megtörtént. El kell, hogy  mondjam: 2006-ig a 471. főútvonal rekonstrukciója és a Nyírbogátot, Nyírbátort elkerülő út  az országos közútfejlesztési program részét képezte. Onnan - vélhetően - szocialista javaslatra  vették ki.  

Nos, a következő módosító javaslatom a szatmár-beregi nemzeti park létrehozását  célozza. A polgári kormány idején elindult ez a program. Sajnálatos módon a kormányváltás  ezt is megakadályozta. A szatmár-beregi tájvédelmi körzetre és a bátorligeti természetvédelmi  területre alapoznánk e nemzeti parkot, ami azon kívül, hogy megvédi a pótolhatatlan szatmár beregi és bátorligeti természeti értékeket, a gazdák számára is mentőövet jelent.  

Azt láthatjuk, tisztelt képviselőtársaim, szó volt róla, hogy az elmúlt esztendőben a  fagykárral 20 milliárd forintos kárt szenvedtek a szabolcsi gazdák. Ebben az évben az  almamizéria miatt több milliárd forintos kiesés történt. A nemzeti park létrehozása azért  jelenthet mentőövet, mert az érzékeny területen való gazdálkodást az Európai Unió is bőséges  támogatással segíti.  

A következő módosító javaslatom a szennyvízhálózat kiépítését célozza. A 6.  választókerületben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2002 óta egy méternyi  szennyvízhálózat sem épült. Ezért javasoltam nagy tisztelettel Nyírbogát település  szennyvízhálózatának megépítését, valamint a szatmár-beregi nemzeti park egyik 

alközpontjának, Bátorligetnek és térségének szennyvízhálózattal történő ellátását Nyírkáta,  Terem és Bátorliget tekintetében.  

Végül engedjék meg, hogy az iskolafelújításra ugyancsak felhívjam a figyelmet.  Kérem önöket, hogy támogassák ezeket az indítványokat. Köszönöm.