2017.04.04.

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt  Képviselőtársaim! A belügyminiszter által beterjesztett jelen törvényjavaslat egyrészt az  európai uniós normáknak való megfelelést, másrészt a jogalkalmazás során felmerült  gyakorlati problémák kezelését, valamint a tapasztalatok jogrendszerbe való beépítését  szolgálja. Emellett a törvényjavaslat az eljárások hatékonyságát növelő új jogintézményeket  vezet be, valamint a meglévő egyes tényállások szövegének módosítására is javaslatot tesz. 

A törvényjavaslat hatékonyabbá teszi a rendvédelmi, illetve a rendészeti feladatokat ellátó  szervek tevékenységét, pontosításokat fogalmaz meg a hazai bűnüldöző szerveknek az uniós  tagállamok társszerveivel történő hatékonyabb és eredményesebb nemzetközi  együttműködése érdekében.  

A gyakorlati tapasztalatok kezelése érdekében számos törvényt módosítana a jelen  előterjesztés, többek között a rendőrségről szóló, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló,  valamint a szabálysértésekről és szabálysértési eljárásokról szóló törvényeket is. A  módosítások részleteit és indokait az imént államtitkár úr részletesen ismertette, így erre én  külön nem térnék ki. 

A törvényjavaslat főbb elemei közül szeretném kiemelni a rendőrségről szóló törvény és a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény módosítását. A Fidesz-Magyar Polgári  Szövetség frakciója egyetért a törvényjavaslatban foglalt azon módosítással, amely a  megbízhatósági vizsgálat körét terjesztené ki az igazságügyi szakértői intézmény  alkalmazottaira, valamint a közszférában foglalkoztatott, meghatározott feladatokat ellátó  személyekre.  

Tekintettel arra, hogy az állam okmánykiállítói tevékenysége során eljáró kormánytisztviselők  is nagy korrupciós nyomásnak vannak kitéve, ezért támogatjuk, hogy az okmányok kiállítása  során eljáró ügyintézőkre is végrehajtható legyen megbízhatósági vizsgálat. A bevezetni  kívánt szigorítás lehetőséget biztosít arra, hogy a megbízhatósági vizsgálat ne csak nevesített  személyek kapcsán legyen elrendelhető és lefolytatható, valamint a meghosszabbításával  kapcsolatos törvényi lehetőség álláspontunk szerint célravezető is.  

A javaslatcsomag azon rendelkezéseit, amelyek a nemzetbiztonsági ellenőrzés  kezdeményezhetőségének kezdőidőpontját kívánják meghatározni, észszerűnek tartjuk, mert  kizárható ezzel az, hogy az érvényes biztonsági szakvéleménnyel rendelkező személy ellen  indokolatlanul kezdődjön egy új nemzetbiztonsági ellenőrzés.  

Szeretném még kiemelni azt a módosítást, amely lehetővé teszi, hogy az állami  mentőszolgálat a rendőrség rendszerében elérhető térfigyelő kamerák felvételeibe valós  időben betekinthessen. Fontos ez mindannyiunk számára, hiszen a szakszerű beavatkozások  mielőbbi végrehajtása mindannyiunk érdeke.

Tisztelt Képviselőtársaim! Világos, hogy az érintett normák legutóbbi módosítása óta eltelt  időszakban a szabályozási környezetben változások következtek be, ezekre tekintettel  szükségesek a megfelelő jogszabályi korrekciók. 

(15.00) 

A Fidesz-frakció támogatja a belügyminiszter által benyújtott törvényjavaslatot, ezáltal a  gyakorlati tapasztalatok átültetését a magyar jogrendbe, valamint az egységes és következetes  jogalkalmazási gyakorlat megteremtését.  

Köszönöm, hogy meghallgattak. Kérem, támogassák önök is a törvényjavaslat elfogadását.  (Taps a kormánypártok soraiból.)