T/17458 A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen, elnök úr.  Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! A T/17565. számú törvényjavaslat a  technikai jellegű pontosításokon túl új eljárásrendet teremt, és reagál az illegális migráció  elleni küzdelem jogalkalmazói igényeire is. Tekintettel arra, hogy az új hatósági eljárások  általános szabályait adó, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, amely 2018.  január 1-jén lép hatályba, nem fog kiterjedni a migrációs, idegenrendészeti és menekültügyi  hatósági eljárásokra, a hatálybalépéshez kapcsolódóan minden hatósági eljárásjogi és  közigazgatási perjogi tárgyú jogszabályt szükséges az új szabályozási rendszerhez  hozzáigazítani. A Fidesz-frakció támogatja a javaslatban szereplő módosításokat.  

A T/17458. számú törvényjavaslattal kapcsolatban szeretném kiemelni a rendvédelmi  feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának jogviszonyáról szóló törvény módosítására  irányuló rendelkezéseket, amely a 2018. évi illetmény megállapításának a szabályait is rögzíti.  Ezzel ismét mindenki léphet még egyet előre, tekintettel arra, hogy a tervezetbeli szabályozás  végrehajtja 2018. január 1-jével az újabb, átlagosan 5 százalékos mértékű illetményemelést.  

Kiemelendő továbbá, hogy a vízügyi igazgatási szerveknél dolgozó közalkalmazottakra  vonatkozó bérfejlesztés és speciális új szabályok - mint az előmeneteli rendszer, képzési és  továbbképzési rendszer - kialakítására is sor kerül. Üdvözöljük a lakosság rezsiterheinek  további csökkentését. Most már a családi ház tulajdonosa bejelentése alapján maga mondhatja  meg, mikor menjenek hozzá ellenőrizni, és a 2016. július 1-je óta ingyenes szolgáltatás  további lakosságbarát elemmel bővül.  

A Fidesz migrációs politikájával összhangban a törvényjavaslat tartalmazza egy olyan  irányelv átültetését is, amely könnyebbé teszi a tanulási, oktatási céllal megvalósuló, legális  migrációt.  

A Fidesz-frakció támogatja a belügyminiszter úr által benyújtott törvényjavaslatot. Köszönöm  szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)