2019.04.01.

2022. 03. 11.

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Az  idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/3622.  törvényjavaslat a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal rendészeti szervvé történő  átalakítását célozza. Jelenleg a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal közigazgatási és  rendészeti jellegű feladatokat is ellát. Korábban a közigazgatási feladatok ellátása volt  túlsúlyban, azonban napjainkban a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok meghaladják  az általános közigazgatási feladatokat. A törvényjavaslat a hivatalt rendvédelmi szervvé  alakítja. Ilyenformán rendőri intézkedésre is jogosulttá válik, ami az ügyek intézésének a  hatékonyságát célozza. A bizottsági módosító indítvány azért vált szükségessé, hogy a szóban  forgó T/3622. számú javaslatot kompatibilissé tegye az időközben megalkotott és 2018. XII.  20-án hatályba lépett CXV., a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának  szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. és más kapcsolódó törvények módosításáról  szóló törvénnyel, amely többek között bevezette a rendvédelmi szolgálati jogviszonyt. A  Honvédelmi bizottság 2019. február 28-án egyhangúlag támogatta a módosító indítványt.  Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)