A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról és a felsőoktatásról sz. 1993.évi LXXX. tv. módosításáról

2022. 03. 11.

DR. SIMON MIKLÓS (FKGP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! Meggyőződésem, hogy az Európai Unióba készülő országunk
felsőoktatásában szükségszerű folyamat az integráció.
Az integráció révén ezen intézmények lendületet nyerhetnek, amely során erősödik az
intézmények személyi és szervezeti, valamint tudományos háttere. Az integráció célja minél
versenyképesebb felsőoktatási rendszer kialakítása, amely reagálni tud az ország gazdasága és
társadalma által megfogalmazott olyan igényekre, amelyek az utóbbi évtizedben gyökeresen
átalakultak. Az integrációval felsőoktatási rendszerünk megfelelhet ezen felfokozott szintű
kívánalmaknak.
A felsőoktatási rendszer integrációjának vezérlőelve a városi, illetve regionális integráció, ami
az integrált intézmények hatékonyabb működését kívánja elősegíteni az adott régióban.
A törvénytervezet fent említett pozitívumai mellett engedjék meg, hogy felhívjam a
figyelmüket azon tényre, hogy míg vidéken a fent említett vezérlőelv, tehát a városi regionális
integráció valósul meg, létrehozva ezáltal az univerzitás típusú intézményeket, addig
Budapesten a szakmai integráció kap prioritást, létrehozva ezáltal az orvostudományi,
műszaki, közgazdasági szakegyetemeket, amelyek vélhetően nagyobb és jobb lehetőséget
tudnak teremteni a hallgatóik számára egy adott szakterület ismeretanyagának az átadására.

(22.30)

Úgy vélem, hogy ezáltal esetleg tovább erősödik a Budapest-centrikusság. Meg kell
jegyeznem azonban, hogy egy jól átgondolt vidéki integráció egyensúlyt teremthet vidék és
Budapest között. A többkarú, főként vidéki főiskolák létrehozásával - gondolok itt a
nyíregyházi főiskolára - ezen intézmények számára megcsillan a továbbfejlődés lehetősége. A
vidéki, universitas típusú egyetemek pedig hatékonyabban működve képesek lesznek az
ellensúly megteremtésére a felsőoktatás területi és színvonalbeli megoszlásának tekintetében.
Úgy hiszem, hogy a vidék Magyarországának, elsősorban Kelet-Magyarország fejlődése
nagyban múlik az adott régió felsőoktatásának színvonalán, szellemi teljesítményén. Ezért is
tartom fontosnak a felsőoktatási intézmények integrációját, ami e célt kell hogy megvalósítsa.
Köszönöm szépen. (Dr. Gidai Erzsébet és Kékkői Zoltán tapsol.)