A kötelező sorkatonai szolgálat felváltása önkéntes és hivatásos hadsereggel és Magyarország NATO csatlakozása

2022. 03. 11.

SIMON MIKLÓS (FKGP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim!
Tisztelt Vendégeink! Hazánk teljes jogú NATO-taggá válásának folyamatában, annak
elősegítésére az Országgyűlés az elmúlt időszakban jelentős döntéseket hozott. Bár a
csapatmozgásokat megkönnyítő alkotmánymódosítás tekintetében még döntés nem született,
azonban az Országgyűlés elfogadta a honvédelmet érintő egyes törvények módosításról szóló
'98. évi LXXXIX. törvényt, valamint a Magyar Köztársaság biztonság- és
védelempolitikájának alapelveiről szóló 94/98-as országgyűlési határozatot. A törvény a
NATO-csatlakozás érdekében többek között a honvédelemről szóló '93. évi CX. törvény
módosításával a fegyveres erők feladatává tette az Észak-atlanti Szerződésből eredő katonai
kötelezettségek teljesítését.
A törvényjavaslat sem tartalmában, sem vitája során nem érintette a hadkötelezettség
kérdését. Az említett országgyűlési határozat alapvetően nem foglalkozik a sor-, illetve
hadkötelezettség fenntarthatóságának kérdésével. Indirekt módon azonban a fennálló
alkotmányos szabályozást fogadja el. Egyszerűsíti az alapelvek 9. pontjában megfogalmazott
következő szövegrészt: "A Magyar Köztársaság biztonságának szavatolásában alapvető
fontosságú az állampolgárok aktív részvétele, támogatása és áldozatkészsége." Emellett a 13.
pont a következőket tartalmazza: "A Magyar Köztársaság a honvédelmet az állampolgárok
közös felelősségvállalásán alapuló nemzeti ügynek tekinti."
Az előbbiekben kifejtettekre tekintettel e vitanap lefolytatását idő előttinek tartom, mivel az
országgyűlési határozat a katonai szolgálati kötelezettség fenntartása tekintetében 2005-ig
döntést hozott, továbbá a NATO-csatlakozásunk, illetőleg a hadkötelezettség kérdésére... (Az
elnök a csengő megkocogtatásával jelzi, hogy letelt az időkeret.) - alapvetően nem helyezi új
megvilágításba a hadkötelezettség kérdését.
Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)