A/15119 Máris csődöt mondott az Európai Unió határvédelmi terve?

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Hosszú ideje tart már  az illegális migránsok vonulása Európa és ezzel együtt hazánk irányába. Jól látható azonban,  hogy az Európai Unió képtelen a kialakult helyzetet kezelni vagy legalább valamilyen szinten  megfékezni. Terrortámadások és egyéb atrocitások sora kellett ahhoz, hogy megpróbáljanak  valamilyen érdemi vagy legalább érdeminek tűnő intézkedést hozni, amivel meg lehet fékezni  az illegálisan Európába áramló gazdasági bevándorlók sokaságát. 

Ennek egyik része volt a Törökországgal kötött megállapodás, ami napjainkra teljesen  felbomlani látszik, illetve az Európai Unió nyomására nemrégiben bevezetett szisztematikus  határellenőrzés. Az utóbbi lényege, hogy minden egyes állampolgárt, aki a schengeni zónából  kiutazik vagy oda beutazik, a hatóságoknak rögzíteniük kell a schengeni rendszerben. Nem  kellett sok idő ahhoz, hogy lássuk, ez a rendszer a gyakorlatban nem fog úgy működni, ahogy  azt a brüsszeli bürokraták első lépésként elképzelték. Már a szisztematikus határellenőrzés  hatálybalépésének első napján hatalmas sorok alakultak ki a schengeni zóna külső határain,  ami a nyári turisztikai szezon beköszöntével még hosszabbá fogja magát kinőni, és ez  esetenként 4-6 órás várakozási időt is jelenthet. 

Kérdezem a tisztelt államtitkár urat, hogy Magyarországon milyen tapasztalatok vannak a  szisztematikus határellenőrzés végrehajtásával kapcsolatban. (Taps a kormánypárti  padsorokban.) 

(152) A felszólalás szövege: 

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt  Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A szisztematikus határellenőrzést egy közvetlenül  alkalmazandó uniós rendelet vezette be a tagállamokban 2017. április 7-i hatálybalépéssel. Az  Európai Unió hivatalos lapjában 2017. március 18-án jelent meg az Európai Parlament és  Tanács EU/2017/458. számú rendelete, amely a schengeni külső határokon be- és kilépő  irányban írja elő a szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyek adatbázisokban történő  szisztematikus ellenőrzését. A rendelet a hatálybalépését követően átültetés nélkül is  közvetlenül és kötelezően alkalmazandó a tagállamokban. 

A szisztematikus határellenőrzés bevezetésével kapcsolatban kialakult helyzet a szakmai  várakozásoknak megfelelően alakult: nemcsak Magyarországon, hanem a délkelet-európai  országokban sem bírják a határátkelőhelyek az ekkora mértékű nyomást. Ennek  eredményeképpen Olaszország és Horvátország között már felfüggesztették a szisztematikus  határellenőrzés végrehajtását. Információink alapján a reptéri program tekintetében  Londonban körülbelül 2,5 órás várakozási idő volt az ünnepek alatt, míg Ferihegyen ez  lényegesen rövidebb ideig tartott. Ugyanakkor Magyarország, a magyar emberek számára ez  is nehezen elfogadható.

Magyarországon, bár megnövelt útlevélkezelői létszám végezte az ellenőrzéseket, a horvát és  szerb viszonylatban is éltünk a szisztematikus határellenőrzés felfüggesztésének  lehetőségével. A csúcsforgalmi időszakokban áttértünk a szúrópróbaszerű ellenőrzésre, erre  négy alkalommal a horvát, négy alkalommal a szerb határszakaszon került sor. A  szisztematikus ellenőrzés felfüggesztéséről az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzeti  Koordinációs Központ ügyeletvezetője értesítést küldött a tagállamok nemzeti koordinációs  központjai, az Európai Bizottság és a Frontex részére. Ezen túlmenően az ünnepi időszakban  munkaszervezési módszerekkel is igyekeztünk csökkenteni a várakozási időt; a  határellenőrzést végző rendőrök nem a fülkékben ülve végezték az ellenőrzést, hanem a  várakozó gépkocsik között végezték munkájukat. (Taps a kormánypárti padsorokban.) 

(154) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Tisztelt Államtitkár Úr! A 4-6 órás várakozási idő lehetősége  a régmúltat idézi a magyar emberekben. A hatalmas sorok miatt néhány nappal a bevezetést  követően Horvátország már fel is függesztette az intézkedést, és csak a szúrópróbaszerű  ellenőrzéseket végzi. Azért, hogy Magyarországon jelenleg maximum 2-3 óra a várakozási  idő, köszönet illeti a magyar rendőrség határrendészeti szerveinek állományát, amelynek  tapasztalata és lélekjelenléte segített elkerülni a nagyobb bonyodalmakat. Ezért én minden, a  határon szolgáló rendőrnek, határőrnek a köszönetemet fejezem ki. Köszönöm szépen. 

(156) A felszólalás szövege: 

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt  Képviselő Úr! A Belügyminisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság folyamatosan  figyelemmel kíséri a szisztematikus határellenőrzés eddigi tapasztalatait. Arról szeretném  tájékoztatni önt és a tisztelt Országgyűlést, hogy ennek alapján a Belügyminisztérium a  szisztematikus határellenőrzés nyári időszakban történő felfüggesztésére fog javaslatot tenni a  kormány részére. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.) 

T/14680 Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról 

(226) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár  Úr! Képviselőtársaim! A jelen törvényjavaslattal érintett normák legutóbbi módosítása óta a  szabályozási környezetben változások következtek be, és ezekre tekintettel szükségesek a  megfelelő jogszabályi korrekciók. A törvény hatékonyabbá teszi a rendvédelmi, rendészeti  feladatokat ellátó szervek tevékenységét, pontosításokat fogalmaz meg a hazai bűnüldöző  szerveknek az uniós tagállamok társszerveivel történő hatékonyabb, eredményesebb  nemzetközi együttműködése érdekében. 

(Az elnöki széket Lezsák Sándor,  

az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

A gyakorlati tapasztalatok beépítése érdekében többek között módosításra kerül a  rendőrségről szóló, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló, valamint a szabálysértésről szóló  törvény. A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség frakciója támogatja a belügyminiszter által  benyújtott törvényjavaslatot, ezáltal a gyakorlati tapasztalatok átültetését a magyar jogrendbe,  valamint az egységes és következetes jogalkalmazási gyakorlat megteremtését. Kérem, hogy  támogassák önök is a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm. (Taps a kormánypárti  padsorokban.)