A/4636 Milyen törvényes lehetőséggel élhet azon önkormányzat, ahol a bűncselekmény elkövetése miatt tisztségétől megfosztott szocialista polgármester nem hajlandó hivatalát átadni?

2022. 03. 11.

DR. SIMON MIKLÓS (FKGP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Belügyminiszter
Úr! 2001. március 27-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság csődbűntett miatt
jogerősen elítélte választókerületem egyik szocialista polgármesterét, a megyei önkormányzat
MSZP-s tagját. Az 1994. évi LXIV., a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
szóló, az elmúlt évben módosított törvény 2. § i) pontja szerint "a polgármester tisztsége
megszűnik a polgármesternek e tisztségével összefüggő bűncselekménye miatt a büntetőjogi
felelősség jogerős megállapításával az ítélet jogerőre emelkedésének napjával".
A szóban forgó ítélet két hónapja született, de a volt polgármester nem hajlandó hivatalát
átadni az alpolgármesternek, annak ellenére, hogy a megyei közigazgatási hivatal vezetője
jogkövető magatartásra szólította fel. A fent részletezett törvénytelen magatartás nem az első
eset volt a polgármester pályafutása során. A képviselő-testületi üléseken rendszeresen
emlegette kedvenc szlogenjét, XIV. Lajost szabadon idézve, miszerint: "A törvény a faluban
én vagyok." Ennek megfelelően intézte a település ügyeit, melynek eredményéről csak annyit
mondanék, hogy egy tavalyi, közel 200 oldalas önkormányzati ad hoc bizottsági jelentés

alapján a rendőrség nyomozást folytat több tízmillió forint értékű hűtlen kezelés, okirat-
hamisítás, sikkasztás bűncselekmények elkövetésének alapos gyanúja miatt.

Tisztelettel kérdezem a belügyminiszter urat, milyen törvényes lehetőségekkel élhet azon
önkormányzat, ahol a bűncselekmény elkövetése miatt tisztségétől megfosztott polgármester
nem hajlandó hivatalát átadni.
Köszönöm szépen.
A felszólalás szövege:
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Elnök
Asszony! Tisztelt Ház! Képviselő úr pontosan idézte a törvényt a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről. A törvény egyértelműen, kategorikusan fogalmaz: tehát abban a
pillanatban, ha jogerőre emelkedik a tisztséggel összefüggő bűncselekmény miatt a bíróság
ítélete, a tisztség megszűnik. Ez történt Nyírbogát esetében is, ahol a polgármestert a bíróság
jogerősen elítélte, tisztségével összefüggő bűncselekmény miatt.
Abban az esetben, ha ilyen módon szűnik meg a polgármester tisztsége, szükséges kitűzni az
időközi választásokat, továbbá főállású polgármester esetén - mint ez történt az adott ügyben
is - rendelkezni kell a polgármester foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetéséről.
Az időközi választások kiírására a helyi választási bizottság jogosult, míg a foglalkoztatási
jogviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedések a képviselő-testület hatáskörébe
tartoznak. A polgármester a folyamatban lévő ügyeket köteles átadni az őt helyettesítő
alpolgármesternek.

(13.40)

Jelen ügyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője - az
előírásoknak megfelelően - egyfelől megkereste a helyi választási bizottságot, amely a
hatályos jogszabályok alapján az időközi választást 2001. július 1-jére kitűzte.
Másfelől kezdeményezte a főállású polgármester illetményének folyósítása megszüntetését a
Kincstárnál, illetve a területi államháztartási hivatalnál.
Jogállami körülmények között a fenti rendelkezések elégségesek ahhoz, hogy a polgármester
a hivatalát átadja, a tisztség megszűnésével kapcsolatos intézkedéseket az erre feljogosított
szervek megtegyék.
Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és az FKGP soraiban.)
A felszólalás szövege:
DR. SIMON MIKLÓS (FKGP): Köszönöm szépen. Miniszter Úr! Úgy látszik, a jogállamiság
eszközei Nyírbogáton nem elegendőek, hiszen a tisztelt volt polgármester úr két hónapja nem
hajlandó a hivatalát átadni az alpolgármester úrnak.
Azonban felvetődik egy további kérdés is: az a polgármester, aki a hivatalával kapcsolatban
bűncselekményt követ el, egyáltalán jogosult-e, van-e erkölcsi alapja arra, hogy a következő
választáson induljon. Én tisztelettel javasolom és kérem, hogy a tisztelt Ház fontolja meg ezt a
gondolatot, és majd amikor az önkormányzati törvény módosítására kerül sor, akkor
mindenképpen illesszük ezt a törvényalkotás menetrendjébe.
Köszönöm szépen.

A felszólalás szövege:
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. A jelenleg hatályos törvények
értelmében a polgármester indulhat a következő választásokon. Amennyiben ezt el akarjuk
kerülni, akkor a tisztelt Háznak törvénymódosítást kell végrehajtania.
Amennyiben a volt polgármester az elmondottak ellenére nem tesz eleget a kötelezettségének,
akkor törvényesen ez kikényszeríthető. Gyakorlatilag mint egyszerű állampolgár jelenik meg
a polgármester ezt követően az önkormányzatnál. Ha birtokháborítást követ el, vagyis olyan
területekre megy be, ahova az állampolgároknak hivatali időben nincs joguk bemenni, akkor
emiatt gyakorlatilag felelősségre vonható. Ha ezzel összefüggésben más bűncselekményt is
elkövet, akkor szükséges a feljelentést megtenni, és a feljelentés alapján a rendőrség el fog
járni. Tudom, hogy jelen pillanatban is eljárás van emiatt a polgármester ellen. Köszönöm
szépen.