Érettségi bizonyítvány, százhúszezerért, szakmunkás bizonytvány harmincezerért? Csak tessék, csak tessék...."

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt  Államtitkár Úr! Az iskolai oktatás reformálása liberális elvek alapján gőzerővel halad. Nem  számít az oktatásügy több évszázados tradíciója, nem számít a jól bejáratott módszerek  eredményessége. Egy a cél: nemzetünk kultúrájának valóvilági bevétele után most az  oktatásügy bástyáinak szétzúzása a cél. Vagy mire véljük azokat a terveket, amelyek a  közoktatási törvény módosítása során megfogalmazódnak?  

Lazulni látszik az oktatásügy szabályozórendszere, aminek a következménye az oktatásügy  hitelvesztése, a tanulásba mint értékteremtő tevékenységbe vetett bizalom megrendülése. Sok  furcsa dolgot lehet tehát mostanában hallani a házi feladatok eltörléséről vagy a  buktatás - szebben fogalmazva: az évismétlés - intézményének eltörléséről, de amit a minap  olvashattunk a Kelet-Magyarország hasábjain, az túltett minden eddigin: “Érettségi vizsga  120 ezerért?ö - teszi fel a kérdést az újságíró. Egy Baktalórántházán működő  magánvállalkozás arra vállalkozott, hogy az általa szervezett képzésen a hallgatók 120 ezer  forintért egy év alatt érettségi bizonyítványt szerezhetnek.  

A tanév 2002 szeptemberében elkezdődött a több mint 300 diák részére. Csak mostanra derült  ki, hogy csak hitegetésről lehet szó az érettségi bizonyítványt illetően, hiszen az OKÉV  regionális igazgatósága szerint a vállalkozás nem működtet oktatási intézményt. Mindenesetre  a tandíj beszedése folyamatosan halad. Van, aki csak a 30 ezer forint beiratkozási díjat, van,  aki 50 ezer forintot vagy még többet fizetett be, többnyire számla nélkül, de a hőn áhított  érettségi bizonyítvány egyre elérhetetlenebbé válik. A diákok el vannak keseredve, pedig  annak idején azt hirdették a szervezők, hogy itt egy év alatt gyorsan, kis erőbedobással,  hetente egy-két órás képzés után érettségit szerezhetnek.  

Ha a történet itt véget érne, sajnálattal azt mondhatnánk, hogy egy elvtelen pénzszerzési  próbálkozásról van szó, amikor is rászednek néhány jóhiszemű diákot. Csakhogy a cikkben  szereplő leendő intézmény vezetője, Lakatos András már bizonyított egy másik településen.  Közel egy évtizedig a nyírbogáti Vántus István Általános és Szakképző Iskolát vezette,  ahonnan egy éve fegyelmivel távolította el a képviselő-testület, miután a közoktatási szakértői  vizsgálat törvénytelenségek sokaságát tárta fel, amelyeket mára már az új igazgatónő orvosolt.  De a következő tényekre csak most derült fény.  

  1. A Vántus István Általános és Szakképző Iskolából eltűnt 170 bizonyítvány az 1998-as  időszakban, más szakképző intézményből pedig az iskola vezetése kölcsönkért legalább 50  bizonyítványt.  
  2. A nyírbogáti állami szakmunkás-vizsgabizottság bélyegzőjét használva az Országos  képzési jegyzékben szereplő vendéglátó, eladó és boltvezetői szakképesítésről bizonyítványt  állítottak ki bármiféle képzés és vizsga nélkül. A vélhetőleg több tucat bizonyítványt az iskola  akkori igazgatója írta alá. 
  3. A nyírbogáti iskolában semmiféle dokumentum, vizsgajegyzőkönyv, napló nem készült  erről.  
  4. A bizonyítványokat - ez a negyedik tényállítás - 20-30 ezer forintért adták el.  

Ezek után, gondolom, megkérdőjelezhető, hogy jogos-e az újságcikk címét kérdésként  feltenni, de a súlyosabb gond az, hogy hova vezet az, ha egy bizonyítványt csak úgy pénzért  kiállítanak, szolgálja-e ez az oktatásügy tekintélyének erősítését (Az elnök jelzi az idő  leteltét.), a tanulás becsületének helyreállítását. Milyen példaként szolgál a fenti cselekedet  gyermekeink számára? Ezek szerint mégiscsak igaz lehet, hogy pénzért mindent megvehetsz?  Hát itt tartunk? Remélem, hogy nem.  

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)