H/11348 A magyar haditengerészek és a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapjáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Országgyűlés! A  száz évvel ezelőtti nagy világégés, az első világháború áldozatairól szerte Európában  megemlékezünk. Nemzedékünk megtisztelő feladata és egyben lelkiismereti kötelessége,  kötelezettsége az emlékezés és hősi halottaink emlékének az ápolása. A magyar  haditengerészet önálló emléknapja lehetőséget ad arra, hogy méltó módon emlékezhessünk a  hazáért hősi halált halt haditengerészekre, de egyben megemlékezhetünk a kultúra, a  tudomány és a művészet szolgálatába szegődött haditengerészekről is.  

A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség támogatja a képviselőtársaim által kezdeményezett  határozati javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)  

T/12370 A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat  ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény  és más kapcsolódó törvények módosításáról 

(335-337) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! A Honvédelmi és rendészeti bizottság is  véleményt kíván nyilvánítani.  

ELNÖK: Egy pillanat, itt nem látom a forgatókönyvben. Ja igen, elnézést, igen, mint a  Honvédelmi és rendészeti bizottság előadója fog megszólalni ön. Tessék!  

  1. SIMON MIKLÓS, a Honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Tisztelt Ház! Tisztelt  Országgyűlés! A Honvédelmi és rendészeti bizottság a házszabály 44-45. §-a alapján  lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját. A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva  megállapította, hogy az megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt  követelményeknek.  

A bizottság a részletes vita során megtárgyalta a benyújtott képviselői módosító javaslatokat,  megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-e a házszabály 42. §-ában foglalt  követelményeknek. A bizottság a támogatott képviselői módosító javaslatot, a változásokkal  fenntartott képviselői módosító javaslatot, valamint az általa megfogalmazott módosítási  javaslatot magában foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújtott be.  A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2016. október 19-én lezárta. Köszönöm a  megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.) 

(339) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! 2015. július 1-jén az  új szolgálati törvény hatálybalépésével komoly illetményemelés valósult meg a rendvédelmi  és honvédelmi hivatásos állomány tagjai részére. Ez az emelés egészen 2019-ig eltart, mert  évente 5 százalékos illetményemelés lett beépítve a rendszerbe. A Hszt. jelenlegi  módosításának egyik fő célja így a 2017. január 1-jei illetményfejlesztés szabályainak a  meghatározása.  

A törvényjavaslat másik célja egy új ellátási rendszer megteremtése, hogy a honvédelmi és  rendvédelmi egészségkárosodási ellátás a hivatásos életpálya során bekövetkező rendkívüli  események, élethelyzetek hatékony kezelését szolgálja. Emellett az ellátási rendszer az  állomány egzisztenciális biztonságát is erősíti a nyugdíjjogosultság eléréséig.  

A speciális ellátási rendszer kidolgozását alapvetően az indokolja, hogy a hivatásos szolgálat  önhibán kívüli kényszerű elhagyása a korhatár előtti nyugdíjba vonulás lehetőségének  megszüntetése óta jelentős egzisztenciális bizonytalanságot okoz a személyi állomány  körében. Fontos továbbá, hogy az ellátási rendszer az állomány egzisztenciális biztonságát is  erősíti, így növelve a hivatásos szolgálat presztízsét és elismerését is. Ezen a területen további  cél a továbbfoglalkoztatás biztosítása, amennyiben azt az érintett egészségi állapota lehetővé  teszi. Ennek érdekében a rendvédelmi és honvédelmi szerv kötelessége, hogy az egészségi  állapotának megfelelő álláshelyet keressen az érintett részére.  

A törvényjavaslat ötpárti egyeztetésén és a részletes vita során több ellenzéki javaslat került  beépítésre, így minden szempontból egy támogatható javaslat született meg. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány célja egyértelmű: hosszú távú és kiszámítható  életpályák garantálásával stabilizálni a közfeladatot ellátó rendvédelmi és honvédelmi  állomány helyzetét, és biztosítani számukra az őket megillető elismerést.  

A Fidesz-frakció elkötelezett a rendvédelmi és honvédelmi állomány szolgálati feltételei  javításában. Fontosnak tartjuk ezeket a változásokat, mert Magyarország biztonságának a  garanciái az állomány tagjai. A Fidesz-frakció ezért támogatja a javaslatot. Kérem,  támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiból.)