H/5220 Az "ENDURING FREEDOM " (Tartós Szabadság) - korábbi elnevezéssel "Infinite Justice" (Végtelen Igazság) - művelethez történő magyar hozzájárulásról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (FKGP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt  Országgyűlés! A Független Kisgazdapárt frakciója a határozati javaslat elfogadását a  következők miatt támogatja. 

Azért támogatjuk, mert a NATO-szövetség rendszerében ez hazánk alapvető kötelezettsége. (14.20) 

Azért támogatjuk, mert a korábban megadott és az amerikai fegyveres erőkre vonatkozó  felhatalmazást egészíti ki a mostani tárgyalási anyag szövetségeseinkre való felhatalmazással. 

Szeretném hangsúlyozni - mint aki némi jártassággal rendelkezik a külügyek  vonatkozásában -, hogy a felkérés tárgyalására azért most kerül sor, mert komoly diplomácia  nem tesz önkéntes felajánlásokat, az engedélyt akkor adja meg, amikor azt kérik. NATO szövetségeseink a légtérhasználat vonatkozásában most fordultak hozzánk. 

Tudomásul kell vennünk, hazánk NATO-tagsága nemcsak előnyöket jelent, nemcsak hazánk  biztonságát szavatolja, hanem kötelezettségeink is vannak. Ezen határozat elfogadása csak  minimális hozzájárulás a szövetség erőfeszítéseihez. Nem hiszem, hogy képviselőtársaimnak  vagy a televízió képernyője előtt ülő és rádiót hallgató honfitársainknak különösképpen  bizonygatni kellene, hogy ez az összefogás már régen túlhaladta a NATO törekvéseit. Ez a  világ összefogása egy láthatatlan ellenség, a terrorizmus ellen. 

Engem megnyugtat az a tény, amit a világpolitikában látok. Ez higgadtság, megfontoltság, az  ügy határozott kézben tartása diplomáciai és katonadiplomáciai téren, ami nem engedi az  események elszabadulását, kezelhetetlenné válását. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Jóleső érzéssel nyugtázhattam a honvédelmi bizottság nemrég  befejeződött ülésén is, hogy egy párt kivételével kormánypárti és ellenzéki képviselőtársaim a  kérdést illetően egy koordináta-rendszerben mozogtak. Biztos vagyok benne, hogy ez  tükröződni fog a plenáris ülésen is, és a parlament nagy többséggel fogja elfogadni az  előterjesztést.  

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokból.)