H/8660 Az önkéntes honvédségi alapkiképzés bevezetéséről

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim!  Az önkéntes honvédségi alapkiképzés bevezetéséről szóló határozati javaslatot, amelyet a  Jobbik képviselői nyújtottak be, a Honvédelmi és rendészeti bizottság is megtárgyalta, és a  bizottság nem tartotta támogathatónak. Ennek több oka is van. A tervezetben több olyan,  közjogilag bizonytalan, illetve az önként részt venni szándékozó állampolgárokra nézve  esetlegesen hátrányos felvetés szerepel, amelyek miatt annak támogatását nem javasoltuk már  akkor sem. 

Jelen formájában nem kellően kiforrott, számos alapvető jogi és szakmai kérdést vet fel a  javaslat, továbbá nem kellően behatárolt, nem jelöli ki megfelelően a konkrét célokat és  szakpolitikai döntési pontokat. Példaként említeném az önként jelentkezők jogállását,  behívhatóságát, büntetőjogi és kárfelelősségét, de emellett számos más aggályt is felvet. A  tervezet olyan javaslatokat fogalmaz meg, amelyek mögött azonban a szükséges  hatásvizsgálatok megléte nem látható sem a honvédelmi képességek, sem nemzetgazdasági  tekintetben. A hatásvizsgálatok elvégzése nélkül a tervezet költségvetési támogathatósága  tekintetében sem lehet felelős döntést kialakítani.  

A javaslatban felvetett önkéntes részvétel egy olyan országos vonatkozású, a magyar  állampolgárok jelentős hányadát érintő kérdéskör a honvédelmen belül, amelyre nézve  számos kérdést kell még tételesen megvizsgálni és döntést hozni benne. Köszönöm szépen.