H/893 A földművesek emléknapjáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Az előterjesztők nevében  szeretnék szólni néhány szót. Én Pócs János és Turi-Kovács Béla képviselő úrhoz  csatlakozva, Nagyatádi Szabó István érdemeit méltatva szeretnék idézni az 1935-ben  megjelent, a Nagyatádi Szabó István Emlékbizottság által kiadott életrajzi emlékkönyvből,  Mayer János nyugalmazott magyar királyi földmívelésügyi miniszter előszavából, aki  Nagyatádi Szabó Istvánról a következőket mondja: „Megjelenése a magyar közélet terén  valóságos új fejezet, mert Nagyatádi Szabó Istvánon keresztül lépett be a földmíves nép a  törvényhozásba. Szabó Istvánnak egy nemzetlátás jutott osztályrészül ahogy Ravasz László  állapította meg róla , és az ő ténye az volt, hogy ennek engedelmeskedett. A látást Isten adta,  aki a magyar tehetségeket teremtette.” Még egy gondolat: „Egyéniségében volt valami Deák  Ferenc ősmagyar bölcsességéből, hallgatagságából és biztos ítélőképességéből.” Én szeretném  megköszönni képviselőtársaimnak azt, hogy ezen kezdeményezés mellé álltak. Nagyon  köszönöm a nemzeti összetartozás kormányának, hogy lehetőséget adott arra, hogy ezen  emléknap kitűzése megvalósulhasson. Annyit szeretnék még hozzátenni képviselőtársaim  gondolataihoz, hogy véleményem szerint az emléknapok alkotása példaképadás az ország  számára.  

(18.50) 

Ez volt a célja véleményem szerint Torgyán Józsefnek is a 2000-es években, amikor ezen  javaslatot először megtette. Szerettük volna, ha Nagyatádi Szabó István a gazdálkodók, a  kisgazdálkodók emlékezetében úgy marad meg, hogy azt egy emléknappal tudjuk a  példaképek sorába emelni. 

Még egyszer szeretném megköszönni a támogatásukat, és remélem, hogy a holnapi  szavazáson lehetőséget kap ez a határozati javaslat. Köszönöm szépen. (Taps a  kormánypártok soraiban.)