Hitvallásom

„Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének - nem derék ember.”    (Széchenyi István)

Szülőföldemmel való kapcsolatom örök és megbonthatatlan. Életem során,csak rövid időre mentem tőle távolabb. Tanulmányaim szólítottak el, - majd újra visszatértem szűkebb pátriámba; a Nyírségbe. Itt voltam kisgyermek, itt alapítottam családot, itt lettem tanár és politikus. Ezer szállal kötődőm ehhez a térséghez. Szívügyemnek tartom, hogy mindent megtegyek az itt élő emberek életminőségének javításáért.
Hitemet a családomtól kaptam örökül. Középiskolás éveimet  a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban  tölthettem el, ahol a hitem tovább erősödött. Világnézetem alakításában életem legmeghatározóbb évei voltak ezek.
Az ezer  éves iskola megtanította becsülni az ezer éves magyarság értékeit. A szerzetesközösség történelmünk  nehéz éveiben  is hűségesen végezte munkáját. Helyt állt az istenszolgálatban és  fontosnak tartotta az ifjúság nevelését.
Az a hagyomány, amelyet Szent Benedek Regulája képvisel, máig lelki kísérőm, mércém, hazafiságom eredője.   Hitem, hazám és családom iránti elkötelezettségem biztosítéka. Isten,-és emberszeretetre neveltek.  
Keresztény meggyőződésem arra sarkall, hogy lehetőségeim szerint minden nap tegyek embertársaimért. 

Hazáját híven szerető és szolgáló embernek tartom magam. Az Országgyűlés tagja vagyok 25 éve. Azon politikusok egyike, aki messze a fővárostól, vidéki környezetben élek és dolgozom.
Meggyőződésem, hogy vissza kell találni a vidékhez, mert Magyarország csak a vidékkel együtt válik igazi értékké.  Magyarország agrárország, remek mezőgazdasági adottságokkal, erős és jól felkészült gazdatársadalommal.
Paraszti gyökerekkel rendelkező politikusként arra törekszem, hogy az országos politika még jobban támogassa a vidéken élő, mezőgazdaságból élő emberek munkáját. Támogatok minden olyan intézkedést, ami a mezőgazdaság fejlődését eredményezi.

Feleségemmel egyetlen lányunkat  hazaszeretetre, Isten-  és emberszeretetre neveltük. Unokáinkat meleg szeretettel, nagyszülői tapasztalataink felhasználásával családi hagyományaink megbecsülésére, embertársaik tiszteletére tanítjuk.
Életünkben a legfontosabb iránymutatás: Isten, haza, család!