Miért rendelhet a volt nyírbogáti háziorvos érvényes ÁNTSZ és MEP szerződés nélkül?

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt  Államtitkár Asszony! Nyírbogát képviselő-testülete 2002 őszén áttekintette a település  egészségügyi alapellátásának a helyzetét. Ennek keretén belül célul tűzte ki a két háziorvos és  a fogorvos önkormányzattal kötött alapellátási szerződésének aktualizálását. Emiatt megkérte  az orvosokat, hogy bocsássák az önkormányzat rendelkezésére a szerződésmódosításhoz  szükséges adatokat, jelesül a praxist működtető orvos képzettségét igazoló dokumentumot, az  ÁNTSZ által kiadott működési engedélyt, az alapellátást nyújtó szolgáltató cégkivonatát és a  működtetési jogról szóló igazolást. Ezen felkérésnek az egyik háziorvos és a fogorvos azonnal  eleget tett, míg az egyes számú praxist működtető háziorvos ötszöri írásbeli felkérésre sem  küldte el a kért dokumentumokat. 

Közben anélkül, hogy a háziorvos érdemben tájékoztatta volna az önkormányzatot, ez év  januárjától öt hónapon keresztül távol volt a településtől. A helyettesítést ez idő alatt a másik  háziorvos látta el.  

(4.00) 

A képviselő-testület, látván, hogy a háziorvos hónapokon keresztül nem tesz eleget a  személyes ellátási kötelezettségének, valamint fél éven keresztül a kért dokumentumokat nem  bocsátotta az önkormányzat rendelkezésére, kinyilvánította, hogy a háziorvossal nem kíván a  továbbiakban szerződést kötni, az egyes számú körzet területi alapellátási kötelezettségére vonatkozólag.  

Július 1-jétől kezdődően tehát az önkormányzat felbontotta a területi ellátási kötelezettségre  szóló megállapodást. Felkérte a háziorvost a rendelő és a betegkartonok helyettes orvos  részére történő átadására. A háziorvos ennek nem tett eleget, hanem többek az önkormányzati  rendelő feltörése után a betegkartonokat és vélhetően a rendelőben lévő több tízezer forint  értékű önkormányzati tulajdonú gyógyszert is rendőri jelenléttel illetéktelen helyre, egy  építési engedély nélküli, sebtében kialakított, rendelőnek titulált helyre szállították. A  doktornő ezt követően háziorvosi rendelést folytatott, illetve az általa ellátott betegek részére  társadalombiztosítási támogatással gyógyszert írt fel. Tette mindezt érvényes ÁNTSZ  működési engedély és MEP finanszírozási szerződés nélkül.  

A kialakult helyzetről, a sorozatos törvénysértésekről és vélelmezhetően bűncselekményről a  település polgármestereként több tucat levelet írtam a rendőrség, az ÁNTSZ, a MEP illetékes  vezetőinek, de mindhiába. Az önkormányzat rendelőjéből eltulajdonított betegkartonok  maradtak az illetéktelen helyen. Az orvos az újonnan kialakított, MSZP-s megyei, korábban  országgyűlési képviselő családjának tulajdonában lévő rendelőben rendel, mindenféle  engedély nélkül. Ez szöges ellentétben áll a jogszabályokkal. A hatóságok vezetői egymásra 

mutogatnak, a rendőrség az ÁNTSZ-re vár, az ÁNTSZ pedig a rendőrségre. A MEP pedig,  mint aki jól végezte dolgát, engedi az ügyek szabad folyását, aminek az az eredménye, hogy  az elmúlt közel két hónap alatt több millió forint értékű gyógyszer jogtalan felírása történt  meg.  

Ami pedig a betegeket illeti, azok kiszolgáltatottan, megtévesztve várják a hogyan továbbot.  Várják azt, hogy melyik hatóság az, amelyik gátat mer szabni egy szocialista színekben  politizáló háziorvos és az őt támogató nómenklatúra ámokfutásának.  

Köszönöm szépen. (Dr. Kis Zoltán: Bezzeg a feleséged! - Dr. Veres János: Nevetséges!)