Milyen megoldást ajánl az FVM az oroszországi értékesítési válság miatt nehéz helyzetbe került konzervgyárak megsegítésére?

2022. 03. 11.

(Közbeszólás az ellenzéki pártok soraiból: El sem tudja
olvasni!) - elnézést a tévedésért -, azonban az országnak vannak olyan térségei és a
gazdaságnak vannak olyan szektorai, amelyeket ez érzékenyen érint. (Zaj az ellenzéki
oldalon. Közbeszólások.) Fel tudom olvasni, hölgyeim és uraim, és kívülről is tudom! (Zaj.)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye halmozottan hátrányos helyzetbe került az idei évben, hiszen
tavasszal a belvíz, ősszel az árvíz fenyegette a termőterületeket és pusztította a termés egy
részét. Nem kedvezett az idei esztendő a gabonatermelőknek sem, főként az alacsony
aranykoronájú területeken, ahol csak a rozs és a tritikálé termett meg. A kukorica betakarítását
a gépet és az embert nem kímélő térdig érő sár hátráltatja vagy lehetetlenné teszi.
Itt kell megjegyeznem, hogy a megyében sikeresen befejeződött az almafeldolgozás idénye,
sőt az almasűrítmény exportja is zökkenőmentesen halad. A magyar konzervipart az orosz
válság érzékenyen érinti, hiszen a konzervipari termékek exportjának több mint a fele
közvetve vagy közvetlenül ide irányul. A konzervgyárak többsége jelentősen csökkentette
vagy megszüntette a termelést a felhalmozódott eladatlan készletei miatt. A konzervipari
termelés csökkenése jelentős kihatással van a több tízezer mezőgazdasági kistermelő
megélhetésére, akiknek a megélhetését kérdésessé teszi a felvásárolt és eredetileg
szerződéssel lekötött árumennyiség árának kifizetetlensége. (Az elnök a csengőt
megkocogtatva jelzi az idő leteltét.)
Tisztelettel kérdezem: milyen megoldást ajánl az FVM az oroszországi értékesítési válság
miatt nehéz helyzetbe került konzervgyárak megsegítésére?
Köszönöm szépen. (Taps az FKGP padsoraiban.)
A felszólalás szövege:
DR. TORGYÁN JÓZSEF földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: Köszönöm a szót,
elnök úr. Köszönöm a kérdését, Simon képviselő úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Simon
képviselő úr egy rendkívül súlyos kérdéssel kapcsolatos problémakört vázolt a Ház előtt,
hiszen az orosz válság valóban az egész konzervipart sújtja, és azon keresztül sújtja a
mezőgazdasági termelőket.
Négy csoportba sorolható az az intézkedéscsomag, amelyeket eddig hoztunk. Egyrészt az
exporttámogatásokat felemeltük a csemegeuborka, a csemegekukorica és a zöldborsó
vonatkozásában kilogrammonként 15 forintról 20 forintra, másrészt a sűrített paradicsom
esetében 17 forintról 25 forintra. Ez volt az első intézkedéscsomag, amely jelentős segítséget
nyújtott a válság kiküszöböléséhez.

A másik csomag egy olyan 7 milliárd forintos, az állami költségvetésből biztosítandó hitelre
vonatkozott, melynek 50 százalékát, tehát 3,5 milliárd forintot garantál a magyar állam. Úgy
gondoljuk, hogy ez igen jelentős további segítség.
A harmadik csomagba tartozik, hogy 1998. május 1-jétől augusztus 31-éig kiszállított, de az
orosz fél által ki nem fizetett árukra, termékféleségekre is kifizetjük az exporttámogatást,
noha az összes többi termékre nézve eddig az volt az állami előírás, hogy először az orosz fél
fizetésének kellett megérkezni, csak utána fizettük mi az exporttámogatást.
Miután a két perc letelt, a további intézkedésről a hátralévő egy percben fogom a Házat és önt
tájékoztatni. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)
A felszólalás szövege:
DR. SIMON MIKLÓS (FKGP): Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelettel kérjük a
kormányt, tegye lehetővé, hogy ez az intézkedés minél hamarabb megjelenjen. Hiszen az
köztudott, hogy a külföldi és a banki tulajdonban lévő magyar feldolgozók lényegesen
olcsóbb és jobb feltételek mellett kaphatnak hitelt, a magyar kis konzervgyárak többsége
pedig ezzel szemben a lekötött forgóeszközök miatt hitelképtelenné vált.

(14.50)

Ezen probléma megoldása érdekében kérjük tisztelettel sürgős intézkedésüket, hiszen az év
vége közeledik, és több tízezer termelő várja, hogy a konzervgyárak kifizethessék a fennálló
tartozásokat irányukban.
Köszönöm szépen. (Taps a Független Kisgazdapárt soraiból.)
A felszólalás szövege:
DR. TORGYÁN JÓZSEF földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: A megjegyzéseiből,
igen tisztelt képviselőtársam, azt érzem, mintha még nem minden intézkedés foganatosítására
került volna sor. Az előbb említett három csomagba tartozó intézkedéseket már megtettem,
utánanézek, és végrehajtásukat ellenőrzöm.
A negyedik csomagot most indítottam útjára. Ennek lényege az, hogy a teljes
exportszubvenciós termékekre kiterjesztjük a támogatást a FÁK országaiba szállított
termékeket illetően, tehát a sertéshúsra és a baromfihúsra is és az egyéb exportszubvencióval

érintett termékre is. Úgy gondoljuk, hogy így túlhaladtuk egymilliárd forinttal az FVM-
költségvetés adta kereteket, de annak érdekében, hogy ne omoljanak össze azok a termelők,

akik a konzervgyárakba beszállítanak, és hogy a konzervgyárak is talpon maradhassanak,
vállaltuk ezt a rizikót.
Köszönöm a türelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)