"Nemzetbiztonság a 2022. évi költségvetés tükrében"

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár  Úr! Kedves Képviselőtársaim! A parlamenti ciklus elmúlt három évében a Honvédelmi és  rendészeti bizottság, valamint a Nemzetbiztonsági bizottság tagjai számos alkalommal  hallhattak beszámolót a térség, a honvédség és a rendvédelmi szervek, köztük a  nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőitől az országunk előtt álló biztonsági kihívásokról. Ezen  beszámolók alkalmával arról is megnyugtató információkat osztottak meg velünk a  legmagasabb rangú vezetőink, hogy milyen intézkedéseket tettek Magyarország  biztonságának megvédése érdekében.  

A védelem- és biztonságpolitikai kérdésekhez kapcsolódóan évről évre visszatérő, kiemelt  fontosságú napirend a bizottságokban a védelmi feladatokat ellátó szerveink költségvetésének  az alakulása, azaz ellátottságuk a szükséges tárgyi és technikai eszközökkel, illetve az emberi  erőforrással.  

Az országgyűlési képviselők számára a biztonságpolitikai jellegű, bizottsági vagy akár  plenáris ülésen folytatott viták során fontos igazodási pontot az nyújt, hogy elfogadtuk a  Magyarország biztonság- és védelempolitikájáról szóló országgyűlési határozatot. Az első  vészhelyzet bevezetése óta a kormány számos döntést hozott, amellyel a járvány megfékezése  mellett az ország gazdaságának a védelmét is sikerrel valósította meg. Kevesebb szó esik  azonban arról, hogy milyen módon sikerült kezelni mindazokat a konkrét biztonsági jellegű  kihívásokat, amelyek felerősödtek és bővültek a járvány kitörésével, és nem szűnnek meg a  járvány csillapodásával. Ehhez kötődő fontos kérdés, hogyan tudta a számos gazdaságvédelmi  intézkedés bevezetése mellett a kormány a védelmi szervek működését hatékonyabbá tenni  ezen a területen.  

Még kevesebb szó esik a nyilvánosság előtt a nemzetbiztonsági ágazat egy különleges  területéről, a polgári hírszerzésről. A polgári hírszerzési feladatokat ellátó Információs  Hivatalnak az ország szuverenitását kívülről fenyegető veszélyek felderítésében van fontos  szerepe.  

Ezért kérdezem tisztelettel a Külgazdasági és Külügyminisztérium polgári hírszerzésért  felelős államtitkárát, hogy a vészhelyzetben milyen módon tudott a hírszerzés megfelelni a  kormányzati elvárásoknak, illetve a kormányzat a koronavírus-járvány által felülírt  költségvetésben milyen forrásokat tud biztosítani a hírszerzési tevékenység ellátására,  erősítésére. Köszönöm szépen.