T/10416 Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása T/10417 Egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos módosításáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt  Képviselőtársaim! A párizsi és brüsszeli terrortámadások bebizonyították, hogy egy új  korszak kezdődött Európa biztonságának tekintetében. Ezek az események újra a figyelem  középpontjába helyezték a biztonságot és a terrortámadásokkal szembeni fellépési  lehetőségeket. Akkor az összes európai ország fogadkozott, hogy a szükséges lépéseket  meghozzák állampolgáraik biztonságának garantálása érdekében. 

Ha megnézzük a terrortámadásokat követő eseményeket, láthattuk, hogy katonák segítették a  terrorcselekményeket követően a feladatok elvégzését. Ebben az új helyzetben több európai ország meghozta a szükséges jogi intézkedéseit, hogy felkészüljön erre az új helyzetre, és  garantálja polgárai biztonságát. Így ez a javaslat nem egyedi helyzetet teremtene, mert több  európai országban alkalmazható volt, illetve alkalmazható a katonai erő a közrend  fenntartásához, ha egy terrorcselekmény bekövetkezne. 

A vita korábbi szakaszában szólók részletesen bemutatták, hogy mi indokolja, és milyen  módosításokat tartalmaz a két javaslat. Röviden összegezve: a törvényjavaslat nyomán az  Alaptörvény új különleges jogrenddel, a terrorvészhelyzettel egészülne ki. Ennek  elrendelésével szükség esetén a Magyar Honvédség erőit is igénybe lehetne venni az ország  biztonságának garantálása érdekében. Az Országgyűlés a terrorvészhelyzet kihirdetésére  vonatkozó döntéséig a kormány különleges intézkedéseket vezetne be, amelyek legfeljebb 15  napig maradnak hatályban. 

(15.00) 

Itt az ellenzéki javaslatokat is figyelembe vették a benyújtók. Ez alatt a 15 nap alatt a  kormány felhatalmazást kapna arra, hogy a szükséges rendkívüli intézkedéseket megtegye,  ezzel a kormány kellő mértékű, de nem túl nagy mozgásteret kapna ahhoz, hogy a magyar  emberek biztonságát szavatolja egy terrortámadás esetén. Fontos, hogy az alaptörvény módosítás megtörténjen, mert az eddigi különleges jogrendi állapotokat nem kifejezetten a  napjaink migrációs helyzeteire szabták. A terrortámadások jellegét tekintve azok intenzitása  és lefolyása teljesen eltér a meglévő különleges jogrendi állapotoktól, mert egy támadás  veszélyekor vagy egy megtörtént támadáskor a rendvédelmi erőket hirtelen, magas  intenzitással kell alkalmazni, amikor is minden erő, így a katonák alkalmazására is szükség  lehet. A Magyar Honvédség olyan különleges képességekkel rendelkezik, amelyek  hatékonyan segíthetik a terrorellenes fellépést, így ezeket a képességeket fontos lenne  alkalmazhatóvá tenni. Sajnálatos módon a két európai terrortámadás bebizonyította, hogy az  illegális bevándorlás és a terrorizmus között szoros összefüggés van. A párizsi  terrortámadásokat követően Brüsszelben egy újabb, a migránsok tömegével érkezett terrorista  lépett akcióba. A magyar kormány eddig is látta azt a problémát, hogy az illegális  bevándorlók tömegeiből nem lehet kiszűrni a terroristákat. Európa nem tudja, hogy kiket  enged be a területére. Mára már egyértelművé vált, hogy Salah Abdeslam a Keleti  pályaudvarnál vett fel több személyt a migránsok tömegéből, akik akkor Budapest nyugalmát 

zavarták meg. A brüsszeli támadó tavaly ősszel Magyarországon keresztül érkezett vissza  Szíriából Belgiumba, majd segítette a párizsi öngyilkos merényletek előkészítését. Ezeknek az  információknak a fényében egyértelműen látható, hogy továbbra is komoly belbiztonsági és  nemzetbiztonsági problémát, valamint összefüggést jelent a terrorcselekményekkel illetett  illegális bevándorlás. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Összegezve elmondható, hogy a javaslat célja az ország védelmi  képességének növelése, és az, hogy hatékonyan fel lehessen lépni egy támadás esetén, vagy  még szerencsésebben: meg lehessen előzni azt. A magyar emberek biztonságának  garantálásáért fontos, hogy minden képviselőtársam lássa azt, hogy hazánk biztonsága nem  pártpolitikai vita, hanem felelősség. Az ellenzéki pártoknak is felelősségük hazánk  biztonságának szolgálata. A Fidesz-frakció támogatja a jelenlegi javaslatot, és remélem, hogy  az önök részéről is megkapja a kellő támogatást. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok  soraiban.)