T/10417 Egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos módosításáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS, a Honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Köszönöm. Tisztelt  Ház! Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága a  Házszabály 32. § (1) bekezdése alapján kijelölt bizottságként a 2016. május 18-ai ülésén  lefolytatta az egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos módosításáról szóló  T/10417. számú törvényjavaslat részletes vitáját.  

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a Házszabály  44. § (1) bekezdésben foglalt követelményeknek. A bizottság a részletes vita során a  Házszabály 45. § (1) bekezdése alapján megtárgyalta a jelentés mellékletében szereplő  módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-e a Házszabály  42. §-ában foglalt követelményeknek. A bizottság a benyújtott képviselői módosító javaslatok  közül egyet sem támogatott.  

A Honvédelmi és rendészeti bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2016. május 18-án  lezárta. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)