T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Biztosan  emlékeznek arra, hogy 2006 szeptemberében Veres János pénzügyminiszter és Gazda László,  a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke Mátészalkán egy úgynevezett zárt  megbeszélésen mit mondott azokkal az önkormányzatokkal kapcsolatosan, hogy a 2006.  október 1-jei választás kimenetelével kapcsolatban Fidesz-többségű önkormányzatok  kerülnek megválasztásra.  

A helyzet az, hogy én a megyei önkormányzatok problematikáját ebben látom. Most,  amikor kiderült az, hogy az ország jelentős részében Fidesz-többségű közgyűlések vannak,  akkor Veres János pénzügyminiszter úr beváltotta az ígéretét, egyedül ezt, amit tett a választás  során, hogy a fideszes többségű települések diszkriminatívan támogatásmegvonásban fognak  részesülni. Így érvényesült ez a megyei önkormányzatoknál, és sajnálatos módon, mit ad  Isten, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez 677 millió forint támogatáscsökkenést jelent.  

Én nem tudom, tisztelt szocialista képviselőtársaim, önök nem látnak-e összefüggést a  megyei önkormányzatok támogatáscsökkenése és az illető pénzügyminiszter kijelentése  között. Én nem gondolom, hogy ezt meg lehetne másképpen magyarázni. Ez ennek a  következménye sajnálatos módon, a szocialisták büntetik a fideszes többségű  önkormányzatokat. Ilyen egyszerű. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiban.) 

(110) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt szocialista Képviselőtársaim!  Tudják, hogy mit mondanak az országban a 2007-es költségvetésről? Hogy az Veres János és  Gyurcsány Ferenc bosszúja október 1-je miatt. Ilyen egyszerű a képlet.  

Az a helyzet, hogy a kórháztörvény nemkülönben ugyanezt jelenti, önök pedig  asszisztálnak ehhez, sajnálatos módon, bosszút állnak azért, mert az ország másképpen  döntött. Tudom, hogy ezt nagyon nehéz megemészteni, de az a helyzet, hogy Nyírbogáton én  ugyanezt viselem el már 2002 óta: azért, mert jobboldali többségű testület kormányoz a  településen, állandóan bosszúhadjáratot folytatnak. Ugyanezt csinálják most Szabolcs Szatmár-Bereg megyével, meg mindenhol az országban. Ezt kellene már egyszer megérteni,  hogy együtt kellene ezt az országot valahogy előrevinni, nem pedig bosszút állni azokon, akik  esetleg másképpen gondolkodnak!  

Én tételesen fel tudom sorolni azt, hogy az elmúlt négy esztendőben Szabolcs megye 6.  választókerületében mit adtak - semmit, egyedül Nyírbátor kapott valamit. Csak azért, mert  2002-ben Bátorliget, Terem, Nyírkáta mert másképpen gondolkodni. Most ugyanezt csinálják  az országra vonatkozóan. Ez igazságtalan!  

Én azt kérem, hogy igenis támogassák a módosító indítványainkat, azokat (Tatai-Tóth  András: Melyikben van ez? - Derültség az MSZP padsoraiból.), tisztelt képviselőtársaim,  amelyekkel megpróbáljuk azoknak a szegény embereknek az érdekét képviselni, akiktől önök 

be akarják szedni a vizitdíjat, akiket önök a szociális otthonokban el akarnak lehetetleníteni.  (Taps az ellenzéki pártok padsoraiból.) 

(288) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Tisztelt Tátrai Államtitkár Úr! Én istenigazából nem  értem azt, hogy maguk mit csinálnak. Én úgy ítélem meg, hogy az, amit mond, az  szemfényvesztés, mert azt mondja, és azt kommunikálják önök, hogy a kistelepülések  támogatása minden évben nő, ezt halljuk 2002 óta egyfolytában, támogatják a  kistelepüléseket. És ha az ember a polgármestereket kérdezi, akkor azt látom évről évre, hogy  minden évben 6-7 millió forinttal csökken a támogatás, amit az állam részéről a kistelepülések  kapnak. Akkor mi az igazság?  

Én úgy ítélem meg, hogy ön jó tanítványa Veres Jánosnak ilyen tekintetben, a csúsztatás  netovábbja, amit a kormány csinál. 2002-ben még a 700 lakosú Terem település simán el  tudta tartani az iskoláját, de ugyanez volt a helyzet Bátorligeten is. Utána az következett, hogy  csökkentették a támogatást, az iskolát csak úgy tudták fenntartani, hogy a gázfűtésről áttértek  a fatüzelésre, úgy, ahogy Ékes képviselő úr az előbb említette. És most ott tartanak ezen a két  településen, hogy megszűnik a 7-8. osztály, mert önök olyan törvénytervezetet terjesztettek a  parlament elé, amely nem díjazza azt, hogy a kistelepülésen működjön az iskola nyolc  osztállyal. Akkor nagy tisztelettel kérdezem önt, hogy mi az igazság ebben a tekintetben.  

(306) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 2001- ben, a polgári kormány idején megindult egy határokon átnyúló nemzeti park igazgatóság  létrehozása, szervezése, ez szatmár-beregi nemzeti park névre hallgatott. Ez a nemzeti park  igazgatóság a szatmár-beregi tájvédelmi és a bátorligeti természetvédelmi területre lett volna  alapozva. Az a helyzet állt akkor elő, hogy a szocialista képviselőtársaim is támogatták ezt a  törekvést, maga Veres János is sürgette, hogy ez az igazgatóság minél hamarabb létrejöjjön.  Nos, a probléma az, hogy azóta sajnálatos módon semmi nem történt ebben az ügyben, pedig  2003-ban a Gazda László vezette megyei közgyűlés, tehát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei  közgyűlés egyhangú határozatával elfogadta azt, hogy támogatja a szatmár-beregi nemzeti  park létrehozását.  

A szatmár-beregi táj sajátos természeti értékekkel rendelkezik, amely európai  összehasonlításban is különlegesnek számít. Ez nemcsak a térség, hanem az egész ország  érdekét szolgálná. Ilyen tekintetben benyújtottam egy kapcsolódó módosító indítványt, amely  indítványozza ezen nemzeti park igazgatóság előkészületi munkáit.  

A másik módosító indítványom a 471. főútvonal rekonstrukciójának előkészületi munkáit  célozza meg. A szocialista képviselőtársaim minden kampányban előveszik ezt a  problematikát. Minden kampányban ígérik, hogy majd a következő ciklusban a 471. főútvonal  rekonstrukciója megvalósul. Ez az a főútvonal, ez az a másodrendű főútvonal, amely a  legveszélyesebb az országban, minden második kilométerében meghalt már sajnálatos módon  egy ember, és minden kilométerére esett egy-egy súlyos baleset az elmúlt nyolc esztendő  alatt. Úgyhogy nagy tisztelettel indítványozom ezen főútvonal rekonstrukciós munkálatainak  megkezdését. 

(17.50)  

A polgári kormány idején elkészült a főútvonal tervezése, amely előirányozta Nyírbogát  és Nyírbátor településeken az elkerülő út megépítését. Ilyenformán két módosító indítványt  nyújtottam be ezen elkerülő utak létesítésére.  

A következő módosító indítványom egy biogázüzem megvalósításának támogatását  célozza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 2010-re, tisztelt képviselőtársaim, el kell érni,  hogy a magyarországi energiatermelés 3,6 százalékát (Gőgös Zoltán: Most már 4,5, csak  szeretném jelezni.), köszönöm szépen, államtitkár úr, 4,5 százalékát megújuló  energiaforrásból kell biztosítani. (Gőgös Zoltán: Most 4,5, úgyhogy nincs mit elérni.) Nos, a  helyzet az, tisztelt államtitkár úr, hogy nem tudom, milyen statisztikai számokat tetszenek  emlegetni, mivel egy évvel ezelőtt még a 2 százalékon sem voltunk. (Gőgös Zoltán: Ez  pontosan így van, stimmel, csak azóta dolgoztunk.) 

Nos, a helyzet az, tisztelt államtitkár úr, akkor jó helyen kopogtatok, kérem nagy  tisztelettel önöket, hogy támogassák ezen módosító indítványt, mert Nyírbátor térségében már  épült egy minta-biogázüzem, ami igen hatékonyan működik. Mintaként szolgálhatna a  további üzemek építésére, nemkülönben pedig lehetőséget adna a gazdálkodóinknak, hogy a  terményeiket hasznos módon tudják értékesíteni.  

Befejezésül engedjék meg, tisztelt képviselőtársaim, hogy felhívjam a figyelmüket arra,  hogy az elmúlt négy esztendőben a nyírbátori kistérség területén egyetlenegy méternyi  szennyvízhálózat sem épült, míg korábban, a polgári kormány idején négy településen sikerült  a szennyvízhálózatot megvalósítani. Ezt egy kicsit furcsa dolognak tartom. Amikor délelőtt  vitatkoztunk arról, hogy a szocialisták büntetik-e a térségeket vagy nem, ebben a dologban  ennek egyik bizonyítékát vélem felfedezni. Ilyen tekintetben nagy tisztelettel javaslom, hogy  támogassák azt a módosító indítványt, amely Nyírbogát település szennyvízhálózata  kiépítésének megkezdését, Nyírbéltek és térsége szennyvízhálózatának kialakítását, Bátorliget  és térsége szennyvízhálózatának kialakítását célozza. Nagy tisztelettel kérem, fontolják meg a  támogatást, hiszen ez a térség a bátorligeti természetvédelmi terület közelében húzódik.  

Köszönöm szépen. (Szórványos taps az ellenzéki padsorokban.)