T/11700 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Két olyan  módosító javaslatról szeretnék szólni, amely azt célozza, hogy a polgári kormány  környezetvédelmi programjának két elemét folytassuk. Olyan két elemről van szó, ami  mindannyiunk közös érdeke kell legyen.  

A 206. számú módosító indítvány javaslatot tesz a Szatmár-Bereg Tájvédelmi Körzetre és a  bátorligeti természetvédelmi területre alapozott nemzeti park létrehozásához szükséges  költségek biztosítására. Az új nemzeti park biztosíthatná az európai összehasonlításban is  különlegesnek számító szatmár-beregi táj természeti értékeinek megóvását.  

A másik javaslat ugyancsak természetvédelmi célzatú, az 561. számot viseli. Ez javaslatot  tesz szerveshulladék-megsemmisítő üzemek építési költségeinek a támogatására. A szóban  forgó úgynevezett biogázüzem, amellett, hogy veszélyes állati és növényi eredetű hulladékot  semmisít meg, alternatív energiaforrásként is szolgál. Ilyen üzem épült az elmúlt időszakban  Nyírbátorban, ami évente 100 ezer tonna hulladék ártalmatlanítására szolgál, és amellett, hogy  ezt a tetemes mennyiségű veszélyes hulladékot ártalmatlanítja, 3 megawatt elektromos és  ugyanennyi hőenergiát képes termelni. Ez az energia a 14 ezer fős város  energiaszükségletének 60 százalékát fedezi, míg a hőenergiát egy mezőgazdasági  feldolgozóüzem hasznosítja. Ezáltal ez az üzem több száz, a kapcsolódó létesítményekkel  több mint ezer embernek, ezer családnak teremt megélhetési lehetőséget.  

A módosító indítvány arra irányul, hogy ezen megkezdett program folytatásaként, tanulva  annak hibáiból is, új biogázüzemek létesüljenek az országban, így az ország egyetlen és  egyben Közép-Európa legnagyobb biogázüzemét újabbak kövessék Magyarországon. Ez nem  öncélú kísérlet, hanem így az ország esetlegesen eleget tud tenni annak az uniós elvárásnak,  miszerint 2010-ig az ország energiatermelésének 3,6 százalékát megújuló energiaforrásból  kell biztosítani.  

Másrészt szeretném aláhúzni, hogy ez első lépését jelenti annak a programnak, amit a polgári  kormány indított a mezőgazdaság energiatermelő ágazattá való átalakítására. Akkor, amikor  azt kell megélnünk, hogy nem kellenek a mezőgazdasági termékek, nem kell a magyar  gabona, nem kell a magyar meggy, nem kell a szabolcsi alma, akkor valamiféle kitörési  lehetőséget kell teremteni a mezőgazdaságból élőknek, nem dolgozhat mindenki elektronikai  üzemben. Azoknak a területeknek is meg kell őrizni a megtartóképességét, amelyek  mezőgazdaságból élnek. A magyar vidék jó része, különösen Kelet-Magyarországon ilyen.  Ezért tartom fontos dolognak azt, hogy a kormány adja áldását erre a módosító indítványra, és  kérem a támogatást a szocialista és szabad demokrata képviselőtársaimtól is, mert ez kitörési  lehetőséget jelent az olyan településeknek, ahol nincs más lehetőség, mint a mezőgazdasági  termelés.  

Köszönöm.