T/12174 Az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS, a Honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Köszönöm szépen.  Tisztelt Ház! Tisztelt Országgyűlés! A Honvédelmi és rendészeti bizottság az egyes  házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.24.) országgyűlési határozat 44., 45. §-a  alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját. A bizottság a törvényjavaslatot  megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt  követelményeknek.  

A bizottság a részletes vita során megtárgyalta a jelentés mellékletében szereplő módosító  javaslatot, megvizsgálva egyben azt is, hogy az megfelel-e a házszabály 42. §-ában foglalt  követelményeknek. A bizottság az általa megfogalmazott módosítási javaslatot magába  foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be. A bizottság a  törvényjavaslat részletes vitáját 2016. október 5-én lezárta. Köszönöm megtisztelő  figyelmüket. 

(40) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt  Képviselőtársaim! A törvényjavaslat egyrészt az európai uniós normáknak való megfelelést és  a jogharmonizációt, másrészt a jogalkalmazás során felmerült gyakorlati problémák kezelését  és a tapasztalatok beépítését szolgálja a jogrendszerbe. A jogharmonizáció tekintetében a  schengeni határellenőrzési kódexnek és az Europol-rendeletnek való megfelelés érdekében  jogtechnikai jellegű pontosítást tartalmaz, másrészt a PNR-irányelv, vagyis az uniós  utasnyilvántartási adatállomány kezelésére vonatkozó és annak végrehajtásához szükséges  törvényeket módosítja.  

(12.50) 

Az utasnyilvántartási adatállománynak a terrorista bűncselekmények és a súlyos  bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében  történő felhasználásáról szóló irányelv miatt fontos a javaslat. Továbbá a személyek  határátlépésére vonatkozó szabályok, a schengeni határellenőrzési kódex hatálybalépése miatt  is szükséges a jogharmonizációs kötelezettségeinknek megfelelni, így az egyes rendészeti és  az államhatárral összefüggő törvényeket módosítja a törvényjavaslat. 

Az Európai Rendőrségi Hivatal utódjaként létrejött a bűnüldözési együttműködési európai  uniós ügynökség, ezért szükségessé vált az Europollal kapcsolatos szabályozást tartalmazó  számos hazai jogszabály módosítása is. A gyakorlati tapasztalatok kezelése érdekében  továbbá több más törvényt módosítana ez az előterjesztés, melyeket szintén fontosnak tartok,  mert ezeket a gyakorlati tapasztalatok indokolják.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz-frakció támogatja az ezeknek az európai uniós  normáknak való megfelelést és a jogharmonizációt, valamint a gyakorlati tapasztalatok  átültetését a magyar jogrendszerbe. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormányzó  pártok padsoraiból.)