T/12714 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS, a Honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Tisztelt Ház! Tisztelt  Országgyűlés! A bizottság a házszabály 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat  részletes vitáját. A törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a  házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. A bizottság a részletes vita  során megtárgyalta a benyújtott módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok  megfelelnek-e a házszabály 42. §-ában foglalt követelményeknek. 

A bizottság támogatott képviselői módosító javaslatokat, valamint az általam megfogalmazott  módosítási javaslatot magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot  nyújtott be. A Honvédelmi és rendészeti bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2016.  november 15-én lezárta. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a  kormánypárti padsorokban.) 

(241) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A  belügyminiszter úr által benyújtott törvényjavaslat két törvényt módosítana. A rendőrségről  szóló törvény kapcsán a rendőrségi adatkezelés és az adatfeldolgozás általános szabályai  egészülnének ki új rendelkezésekkel. Az állam működése, illetve a lakosság ellátása  szempontjából kiemelten fontos létesítményekkel kapcsolatos szabályozáson módosítana a  jelenlegi javaslat. A szabályozásba fontos garanciális szabályok is beépítésre kerülnek. 

A rendőrségről szóló törvény másik módosítása, hogy a rendőrség a harmadik országbeli  személyek ujjlenyomatát a terrorizmus elleni fellépés érdekében a határrendészeti  nyilvántartás részeként kezelhesse, és azt átadhassa. Ezek mellett a törvényjavaslat  legfontosabb szabályozási területe az úgynevezett prepaid SIM-kártyák ügye. Ez év  októberében derült ki az az eset, hogy egy hajléktalan nevére szervezett bűnözők 200 ezer  feltöltős SIM-kártyát vásároltak. A kártyák egy része a párizsi és a brüsszeli  terrorcselekményeket végrehajtó terrorista sejt tagjaihoz kerültek. Ezt követően a  Belügyminisztérium ígéretet tett, hogy átnézi a szükséges módosításokat, így a jelenlegi  javaslat az elektronikus hírközlésről szóló törvény módosításával rendezné a prepaid SIM kártyákra vonatkozó szabályozást és az azokra vonatkozó adatkezelést. 

Magyarország nemzetbiztonsági, bűnmegelőzési és bűnüldözési érdekeire tekintettel  szükséges a hatályos szabályok kiigazítása, szigorítása. Az általános vita során az összes  parlamenti párt jelezte, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén a parlamenti pártok kaptak  egy beszámolót a jelenlegi helyzetről, és már ott is született egy megállapodás a jelenlegi  szabályozás szigorításáról. A Belügyminisztérium ötpárti egyeztetést is összehívott, amelyen  egyetértés mutatkozott a szigorítás részleteiről. A bizottsági módosítóba bekerültek az ötpárti  egyeztetésen elfogadott javaslatok, mert a szigorítással a kormánypárti és az ellenzéki  képviselők is egyetértettek.

A módosítás így rögzíti, hogy ezeket az előfizetéseket nem lehet továbbértékesíteni, és az  előfizetői szolgáltatás igénybevételét lehetővé tévő SIM-kártyát harmadik személynek abban  az esetben lehet átadni, ha az azonosításhoz szükséges adatokról a SIM-kártya átadását  megelőzően a szolgáltatót tájékoztatta az előfizető. A szolgáltató köteles lesz az előfizető  megfelelő adatait ellenőrizni és rögzíteni, évente pedig felülvizsgálni. Sikeres adatellenőrzés  hiányában az előfizetői szerződés nem lesz megköthető a jövőben. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz-frakció támogatja a törvényjavaslatot, hogy ezek a  szükséges változások életbe léphessenek, mert ezekkel a módosításokkal az ilyen jellegű  visszaélések kezelhetőek lesznek, a biztonsági kockázatok pedig csökkenthetők. Köszönöm  megtisztelő figyelmüket.