T/1320 Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS, a honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Köszönöm a  szót. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy az Országgyűlés honvédelmi  és rendészeti bizottsága 2010. október 14-ei ülésén megvitatta az egyes migrációs tárgyú  törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/1320. számú törvényjavaslatot, és azt  14 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak tartotta.  

A schengeni határőrizeti és információs rendszerhez történő csatlakozással  Magyarország északi és nyugati határai akadály- és ellenőrzésmentesen átjárhatóvá váltak. Ez  nemcsak intézményi átalakításokat von maga után, hanem további koncepciókészítésre is  ösztönöz bennünket, hiszen Magyarországnak ma uniós szinten kell e vonatkozásban  kezdeményező szerepet vállalnia. A módosítás mindemellett a jogalkalmazói gyakorlatban  felmerült problémák megoldását is célozza, és elvégzi a szükséges deregulációs feladatokat is.  

Összegzésként tehát elmondható, hogy a honvédelmi és rendészeti bizottság  álláspontja szerint e törvények módosítására van szükség. Megítélésünk szerint a javaslat  hozzájárul a Magyar Köztársaság közrendjének és közbiztonságának erősítéséhez, amellyel  összhangban erősíti az európai uniós tagállamok biztonságának megóvását is.  

Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiban.)