T/13652 Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő kilépésére tekintettel az Egyesült Királyság állampolgárai valamint családtagjaik tartózkodási jogáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt  Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Idén december 31-én lejár az Európai Unió  és az Egyesült Királyság közötti kilépési megállapodás átmeneti időszaka, amely alatt az  Egyesült Királyság állampolgárai és családtagjaik még az uniós jog szerinti tartózkodási jogot  szerezhetnek, és ezt gyakorolhatják hazánkban. Az előttünk fekvő javaslat fő célja az, hogy a  határidő lejártát követő egy évig, tehát 2021. december 31-éig lehetőséget biztosítson a  jelenleg még uniós jog alapján nálunk tartózkodó brit állampolgároknak egy kedvezményes  letelepedési engedély igénylésére. Ez a kedvezményes lehetőség nagyságrendileg ötezer  személy számára lesz adott, akiknek túlnyomó többsége már több mint három éve  Magyarországon él. Ők még az uniós tagországok közötti szabad mozgás és tartózkodás  egyszerű szabályait élvezve érkeztek hazánkba, letelepedtek, beilleszkedtek és közöttünk élik  mindennapjaikat.  

(10.10) 

Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésével azonban letelepedési és  tartózkodási jog szempontjából hirtelen egy csoportban találnák magukat a Magyarországra  harmadik országból érkező személyekkel. Az ő érdekükben van tehát szükség kedvezményes  átmeneti lehetőség biztosítására. Az egyéves időszakban az érintettek költségmentes eljárás  keretében nemzeti letelepedési engedélyt igényelhetnek, melynek elbírálása során  kedvezményként nem vizsgálják sem a korábbi tartózkodás hosszát, sem a lakhatásra,  megélhetésre és egészségügyi biztosításra, valamint a Magyarország érdekére vonatkozó  feltételek fennállását, hisz nagyrészt régóta itt élő, a magyar társadalomba kellően  integrálódott személyekről van szó.  

A nemzeti letelepedési engedély megszerzéséig, illetve a 2021. december 31-ei határidő  lejártáig az érintettek a korábban kiadott tartózkodással kapcsolatos okmányaikat  megtarthatják és használhatják. Azok nem veszítik érvényüket, az általuk biztosított jogok  fennmaradnak. A határidő lejárta után újonnan érkező brit állampolgárok már a többi  harmadik országbeli állampolgárhoz hasonlóan igényelhetnek majd tartózkodási engedélyt,  ugyanakkor a vonatkozó uniós rendelet előírásainak megfelelően megalkotásra kerülnek  számukra a vízummentességre vonatkozó rendelkezések is. 

Ez tehát a javaslat lényege. Ehhez szükséges megnyitni azt a három törvényt, amit ebben a  rövid törvényjavaslatban módosíthatunk. Azt hiszem, nem kérdés, hogy ez a javaslat most  időszerű. Most kell megtárgyalnunk és elfogadnunk, hogy jövőre, az átmeneti időszak  lejártával már alkalmazni lehessen azt. Ahogyan az Egyesült Királyságban az ott élő  magyarok és már európai uniós állampolgárok számára is nyitva áll a letelepedetti vagy az  előzetes letelepedetti státusz igénylése az átmeneti időszak lejártát követően, úgy nekünk is  gondoskodnunk kell arról, hogy a nálunk élő brit állampolgároknak lehetőségük legyen  tartózkodási engedélyeik viszonylag egyszerű, az újonnan létrejövő körülményekhez igazodó  átalakítására. 

Biztos vagyok benne, hogy ez a lépés is elősegíti a két ország közötti jó viszony  megmaradását, illetve némi könnyebbséget jelent majd a brexit miatt eleve folyamatosan  bonyolódó helyzetű, nálunk mint idegen országban élő brit állampolgároknak. Kérem  tisztelettel képviselőtársaimat, hogy támogassák a javaslat célkitűzéseit. Köszönöm szépen.  (Taps a kormánypárti padsorokból.)