T/1376 Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Engedjék  meg, hogy két mondatban Veres János számaira hadd reagáljak! Biztosan elfelejti, tisztelt volt  pénzügyminiszter úr, de én emlékszem, mivel én vagyok az egyéni képviselője a körzetének,  és minden szavát megjegyeztem, hogy 2006-ban önök hazudtak, mégpedig ami a számokat  illeti. Tehát én arcátlannak tartom, hogy ön osztja az észt ilyen tekintetben. (Derültség és zaj  az MSZP padsoraiban.) Mondja nekünk azt, tisztelt képviselő úr, hogyan kell igazat mondani.  Ez mindennek a netovábbja! Én így gondolom. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) 

Tisztelt Országgyűlés! Eljött az idő, amikor már nemcsak ígéret az adó mértékének  csökkentése (Közbeszólás az MSZP padsoraiból.), hanem kézzelfogható valósággá válik,  hiszen erről szól a beterjesztett törvényjavaslat. Ezzel kapcsolatban a leggyakoribb kérdés,  amely megfogalmazódik az emberekben: kinek jó az új adótörvény? (Közbeszólás az MSZP  padsoraiból: Neked!) Kinek jó az szja változása? A benyújtott adótörvény-javaslat mindenkit  érintő fő elemei közé tartozik a személyi jövedelemadó mértékének drasztikus csökkentése és  a családi adókedvezmény kibővítése. A kérdésre a válasz tehát: az egykulcsos személyi  jövedelemadó bevezetésével és a családi adókedvezmény kibővítésével nemcsak az adófizető  állampolgár jár jól, hanem reményeink szerint maga az állam is profitál belőle hosszú távon.  

(15.20)  

Az utóbbi években a bonyolult adórendszer egyáltalán nem ösztönözte az embereket arra,  hogy valós jövedelmüket bevallják, elszaporodott a jövedelmüket részben vagy egészben  eltitkolók száma. Velük szemben az eddigi adórendszer a bérből és fizetésből élőket sújtotta  leginkább, hiszen nekik az utolsó forintjuk után is be kellett fizetni a magas adót.  (Közbeszólás az MSZP soraiból: Mint most!) Az új adórendszer bevezetésével, az adómérték  felső határának felére csökkentésével azonban ők is jobban járnak. A 16 százalékos adókulcs  alkalmazásával lényegesen több pénz marad az emberek zsebében, emelkedik a  megélhetésükre fordítható összeg. (Közbeszólások az MSZP soraiból.) Több pénzt  fordíthatnak magukra, több juthat egyéb javak megszerzésére is (Közbeszólás az MSZP  soraiból: Kérdezd meg őket!), ezáltal emelkedhet az életszínvonal. (Göndör István  közbeszólása.) A másik oldalról pedig, az adó mértékének csökkentésével nőhet a  foglalkoztatottság is, pontosabban a bejelentett, legális foglalkoztatottság. Eddig a magas  adómérték miatt elszaporodtak a bejelentés nélküli foglalkoztatások, a feketén dolgozók  száma. A megélhetés érdekében sokan vállaltak feketemunkát, amelyet egyes vállalkozók  sajnálatos módon a legmesszebbmenőkig kihasználtak. A törvényjavaslat elfogadásával  várhatóan emelkedni fog a legálisan foglalkoztatottak száma, amely révén többen fognak adót  fizetni, így magasabb adóbevételhez juthat az állam is. Az adóterhek csökkentésével új  munkahelyek teremtődnek, növekedik a foglalkoztatottság mértéke, várhatóan kevesebb lesz  az adóelkerülők száma is. Hosszabb távon reményeink szerint ez gazdasági növekedést fog  eredményezni. 

A választókerületemben gyakran elhangzik a fiatalok részéről, hogy azért nem vállalnak  több gyereket, mert nem tudják őket eltartani, felnevelni. (Közbeszólások az MSZP soraiból.)  Nehéz munkahelyet szerezni, ha pedig sikerül, a jövedelem nagy részét elviszi az adók és  járulékok megfizetése. Ha kevesebb adót kellene fizetni, és a megszerzett jövedelemből több  jutna a családnak, akkor bátrabban vállalnának több gyereket is, mondják. A gyermeket  vállaló családok terheinek csökkentése érdekében kiemelten fontos a minden gyermekre  kiterjedő kedvezmény bevezetése (Göndör István: Kivéve a minimálbéreseket!), a családi  típusú adóztatás megteremtése. A családi kedvezmény az eltartottak lélekszámától függően,  kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként az egy és kettő eltartott gyerek  esetén 62 500 forint, míg három és minden további eltartott gyerek esetén 206 ezer forint lesz.  (Közbeszólások az MSZP soraiból.) Ez azt jelenti, hogy a javaslat elfogadásával már az egy és kétgyermekesek is igénybe vehetik a gyermekek után járó adóalap-kedvezményt, ami  gyermekenként havi tízezer forint szja-csökkentést eredményez. A családi kedvezmény  bevezetésével a három- és többgyermekes családok járnak a legjobban, ahol gyermekenként  és havonta 33 ezer forint adócsökkenés érvényesíthető. Mindez ösztönzőleg hat a  családbővítésre és a népesedéspolitikára. Lényeges szempont, hogy az adóalap-kedvezményt  jövedelemkorlát nélkül is igénybe lehet venni, ezzel szélesedik az igénybe vevők köre.  (Göndör István: Hol van ez leírva? - Közbeszólás a Fidesz soraiból: Nyomjál már gombot!  Mit üvöltözöl itt?) 

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.) 

(154) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Az, hogy kinek mit  kellene tanulnia, egy nagyon tanulságos dolog. Emlékszem arra, hogy 2008-ban, amikor a  pénzügypolitika felelős vezérei, Gyurcsány Ferenc és Veres János itt a parlamentben ájtatos  arccal bejelentették, hogy az IMF-hez kell fordulni, merthogy az ország csőd előtt áll. Nos, én  úgy gondolom, tisztelt képviselőtársam - Veres Jánosnak mondom -, hogy önnek van mit  tanulni, merthogy az országot önök tették tönkre, önök vitték abba az adósságcsapdába,  amiből még az unokáink sem fogják tudni kihozni. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Így van! - Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.) 

Az a véleményem, hogy van mit tanulni az önök országlásából, ami nyolc évig tartott, és  nagyon remélem, hogy ez az adótörvény a kilábalás lehetőségét rejti magában. Ezért mindent  meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az ország minél hamarabb talpra álljon, mert  elegünk van azokból az álszent emberekből, akik itt védik a szegény embereket, közben pedig  olyan milliárdok vannak a tulajdonukban, hogy azt az ember ki sem tudja mondani. Tehát  álszentek, és hintik az igazságot a parlamentben.  

Köszönöm. (Taps a Fidesz és a KNDP soraiban.) 

(170) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én a Szabolcs-Szatmár Bereg megyében élő emberek nevében visszautasítom azt, amit Gőgös képviselőtársam  mondott, hogy vannak olyan települések, ahol senki nem dolgozik. Az tény, hogy nagy baj  van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, súlyos örökséget kaptunk, a munkanélküliségi ráta,  tisztelt volt államtitkár úr, 20 százalék fölött van. Meggyőződésem, hogy egy jó  adórendszerrel, olyannal, mint amilyenről most tárgyalunk, súlyos munkahelyeket tudunk 

teremteni. Egymillió munkahelyet kell tíz év alatt teremtenünk, és több ezer, több tízezer  munkahely lesz azért, mert egy olyan jó adórendszert vezetünk be, aminek következtében  reményeim szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legkisebb településeire is fog jutni  munkahely.  

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)