T/14241 Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Én jó  szívvel tudom támogatni a geszti Tisza-kastély rekonstrukcióját és a református egyháznak  való odaadását. Ezt olyan képviselőként teszem, mint aki részese volt annak, hogy 2013-14- ben megújult Kállósemjénben a Kállay-kúria. Ez a kúria is, a Kállay-család ősi fészke igen  hánytatott sorsú volt a szocializmusban, és hála istennek, 50-60 év után ez a kúria régi  pompájában ragyog. Szeretném köszönetemet kifejezni a nemzeti összetartozás kormányának,  hogy Nyíregyházán és Kállósemjénben is támogatta a Kállay-kúria megújítását, felújítását, és  különösképpen köszönöm miniszter úrnak a munkáját ebben, hiszen nem mindegy, kedves  képviselőtársaim, hogy azok a gyerekek, akik a térségünkben elmennek a kállósemjéni  Kállay-kúriához, egy romhalmazt látnak-e, vagy be tudnak menni és Kállay Miklós örökségét  meg tudják nézni, és ezzel, én úgy gondolom, méltatni tudják az ősi magyar családok emlékét.  Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)