T/15344 Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt  Képviselőtársaim! A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség támogatja a törvénycsomagot,  tekintve, hogy a honvédelem mindannyiunk közös ügye, tehát nemzeti ügy. Az előttünk fekvő  javaslat célja a Magyar Honvédség személyi állományát és a honvédség működését  közvetlenül érintő kérdések rendezése a hatékonyabb közfeladat-ellátás érdekében.  Álláspontunk szerint a törvénycsomag egyértelműen tartalmazza azt a jogalkotói szándékot,  amely még több megbecsülést és elismerést ad a honvédelemben szolgálatot teljesítők  számára. 

Mindezekre tekintettel tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák önök is az  előttünk fekvő törvényjavaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a  kormánypártok soraiban.)