T18359 A nyugdíjak korrekciós célú emeléséről

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Az ajánlás 1., 4., 5., 7.  ajánlási pontjai szerinti módosító javaslathoz, majd az ajánlás 2. pontjához kívánok röviden  hozzászólni. 

Az 1., 4., 5., 7. pont szerinti módosító javaslatunk azt indítványozza, hogy a nyugdíjkorrekció  minden érintett nyugdíjascsoportban 2006. január 1-jén lépjen hatályba, ellentétben a  törvénytervezetben szereplő négy évre széthúzott, azaz 2007., 2008., 2009., 2010. január 1-jei  időpontokkal.  

Ezen módosító javaslatok elfogadásával a szocialisták bizonyíthatnák, hogy valóban  komolyan gondolják a nyugdíjak felzárkóztatását, így kiküszöbölhető lenne a javaslat azon  szépséghibája, hogy a tényleges intézkedések szinte mindegyikére a következő ciklusban  kerülne sor. Így kívánunk lehetőséget teremteni a szocialista kormányzat számára, hogy akkor  tegyenek a nyugdíjasokért, amikor ehhez kormányzati eszközök állnak rendelkezésre.  Különben úgy tűnik, a miniszterelnök által nagy hévvel meghirdetett intézkedés  kampányfogás, hiszen a törvénytervezet szerint 2006. január 1-jén egyetlenegy intézkedés  valósulna meg 8 milliárd forint értékben, míg a nyugdíjkorrekció további hét tervezett  lépésére négy év alatt 126 milliárd forint kerülne elköltésre 2007 és 2010 között. 

A javaslat 2. pontja pedig azt indítványozza, hogy az Alkotmánybíróság korábbi  határozataival összhangban ne legyenek a nyugdíjasok nem szerint megkülönböztetve, a  férfiak is a nőkkel azonos 5 százalékos emelésben részesüljenek.  

Tisztelettel kérjük az Országgyűlést a módosító javaslataink támogatására. Köszönöm. 

(537) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Támogatjuk a nyugdíjkorrekciós  törvényt, de elégtelennek tartjuk, tisztelt képviselő asszony, mint ahogy azt az általános  vitában már kifejtettük. Megtisztelő a nyugdíjkorrekció, azonban nem elégséges, hiszen ahogy  láthattuk, az özvegyi nyugdíjak emelése - ami 2006. január 1-jén esedékes - néhány száz  forintos emelést jelent. Lehet, hogy ön ezt megtisztelőnek tartja, én azonban úgy nevezném,  hogy méltánytalan a nyugdíjasainkkal szemben.  

Ilyen tekintetben az a javaslatunk volt, hogy alkalmazzunk nagyobb emelési rátát, de hát önök  a költségvetési lehetőségeken belül kívánják ezeket az ügyeket rendezni. Mi ezt tudomásul  vesszük, de akkor legalább azt kérem nagy tisztelettel, hogy a néhány száz forintos özvegyi  nyugdíjemelést - ami az önök ciklusában valósul meg - ne nevezze túlzott mértékben  méltányosnak és megtisztelőnek, mert egy-két nyugdíjas esetleg tiszteletlenségnek veszi úgy, 

ahogy vették azt az 1-2 százalékos nyugdíjemelést, tisztelt képviselő asszony, amit az utóbbi  időben adtak az alacsonynyugdíjasok számára.  

Köszönöm. (Dr. Vojnik Mária: Ki adott 1-2 százalékos nyugdíjemelést?) (543) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Göndör képviselő úr, tudom,  hogy mit beszélek, hiszen a fogadóórákon jó néhány nyugdíjas hozta be azt a pénzösszeget  megmutatni, azt a néhány száz, maximum ezer forintot, amit emelés gyanánt kapott. Ilyen  tekintetben egy osztással és egy szorzással megállapítható, hogy az 1000-1200 forint a 25-26  ezer forintnak hány százaléka. Számoljon utána! Köszönöm.