T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (FKGP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Képviselőtársaim!  Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, hogy a nyugdíjasokkal a tisztelt képviselő asszonynak  kellene szembenéznie, hiszen '95 után a tisztelt nyugdíjasok nyugdíjának reálértéke több mint  10 százalékkal csökkent. (Csige József: Te még mindig itt tartasz?) Még mindig itt tartok,  igen, képviselő úr (Varga Mihály: Most adjuk vissza, amit elvetettek!), mert azt a lavinát, ami  a nyugdíjak elértéktelenedése miatt következett be, önök indították el anno 1995 táján. Tehát  ezt a másra mutogatást, amit önök fogalmaznak meg, amikor egyértelmű a nyugdíjak  reálértékének a növekedése - habár nem 10 százalék, mint ahogy önök ezt csökkentették,  hanem néhány százalék -, mindenképpen meg kívántam ezt jegyezni. (Csige József: Nem volt  egy nagy dobás!) 

A társadalombiztosítási járulékfizetésben javasolt fő módosítások a következők. Az  egészségügyi hozzájárulás összegének 3900 forintról 2001-ben 4200 forintra, majd 2002-ben  4500 forintra történő emelése. Második: az egyéni járulékfizetési alap felső határának az  eltörlése, valamint a munkáltatók által fizetendő társadalombiztosítási járulék 33 százalékról  2001-ben 30 százalékra, majd 2002-ben 27 százalékra való csökkentése. Ezen módosítások az  élőmunka terheinek csökkentésével és a közteherviselés arányának fokozásával a  foglalkoztatás és versenyképesség növelésének irányába hatnak. Másrészt fokozzák a  társadalmi kohéziót, ami az individualizálódó társadalmunkban jótékony hatású.  

Nem ennek problematikájával szeretnék foglalkozni, hiszen ezt megtették az előttem szólók,  inkább a kötelező egészségbiztosításról szóló '97. évi LXXXIII. törvény életbe lépése óta a  társadalomban és a gazdaságban végbement változások miatt szükségessé vált  törvénymódosításokkal. Ezen módosítások egyrészt az állampolgárok esélyegyenlőségének  javításához járulnak hozzá, másrészt pedig áttételesen a prevenció fokozatosabb érvényre  jutását szolgálják, hiszen a betegségek megelőzése napjaink egészségügyének alappillére  kellene hogy legyen. A törvény előterjesztett módosításai pozitívan befolyásolják az  egészségkárosodások minél magasabb szinten történő orvoslását, jogegyenlőséget  biztosítanak mind az állampolgár, mind az ellátást biztosító szervezetek irányába.  

A bevezetendő módosítások átláthatóbbá, egyszerűbbé teszik az egészségbiztosítás pénzbeli  ellátásainak feltételét. Ez vonatkozik a terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyermekápolási  díjra, a táppénzre, valamint a baleseti táppénzre is. A tervezett módosítások az  adminisztrációs feladatok csökkentésének irányába hatnak mind a munkavállaló, mind a  munkáltató esetén. Fontos előrelépésnek tartom, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való  jogosultságot a módosítás kiterjeszti a középfokú intézmény nappali tagozatának tanulóira is.  Így azon fiatalok, akik középiskolai tanulmányaik befejezése után családalapításra gondolnak,  számíthatnak egy bizonyos fajta társadalmi gondoskodásra, ami a terhességi-gyermekágyi  segélyben nyilvánul meg.  

A gyermekgondozási díj újbóli bevezetését követően eltelt időszak tapasztalatai azt mutatják,  hogy a gyermekgondozási díjra való jogosultság szabályozása indokolatlanul tér el a 

terhességi-gyermekágyi segélyre vonatkozó szabályoktól, ami számos panaszt és többlet  adminisztrációs terhet okozott. Ezt a bevezetendő módosítások orvosolják. 

Az egészségbiztosítási járulékfizetés felső határának megszüntetésével egyidejűleg a  táppénzre vonatkozó szabályok módosításával megerősítésre kerül a biztosítási és a  szolidaritási elv. Ezzel összhangban a táppénz kiszámítása az előzőnél hosszabb  járulékfizetéssel lefedezett időszak alapján kerül megállapításra. Ezen módosítással  megakadályozható, hogy járulékfizetés nélkül magas összegű kifizetésekre kerüljön sor, ami  az esetleges visszaélések csökkentésének irányába hat. A baleseti táppénz összegének  megállapításánál a munkavállaló érdekei előtérbe kerülnek a tervezett módosításban. 

(9.30) 

Ugyanakkor a munkavállalót - közvetve ugyan - arra ösztönzi, hogy az üzemi balesetek  megelőzése érdekében lépjen fel, ugyanígy a munkáltatót is. 

Összegzésként elmondható, hogy a tervezett módosítások a társadalmi igazságosságot,  szolidaritást, az átlátható szabályozást, az adminisztrációs terhek csökkentését célozzák,  amely célok jól illeszkednek a polgári kormány programjába, és amelyeket a Független  Kisgazdapárt frakciója is támogat.  

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)