T/3053 A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő módosításáról

2022. 03. 11.

DR. SIMON MIKLÓS, a Honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Köszönöm, elnök úr.  Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslat fenntartja a honvédség hivatásos állományú  tagjainak azon jogát, hogy a túlszolgálat idejének megváltását továbbra is túlórapénzben vagy  szabadidőben kérhessék. A Honvédelmi és rendészeti bizottság 2018. november 22-i ülésén  lefolytatta a részletes vitát. A T/3053. számú, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV.  számú törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának  szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő  módosításáról szóló javaslatot a bizottság támogatta.A javaslathoz módosító javaslat nem  érkezett. A Honvédelmi és rendészeti bizottság sem nyújtott be módosító javaslatot. Kérem,  támogassák a törvényjavaslatot.