T/3622 Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt  Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Az Európát és Magyarországot is sújtó 2015-ös migrációs  hullám óta Európai Unió-szerte jelentősen megnövekedett a menekültügyi és idegenrendészeti  eljárás alá vont személyekkel kapcsolatos közbiztonsági és közrendvédelmi kockázat, amint  az a nap mint nap Nyugat- és Észak-Európából érkező hírekben is szerepel. Az illegális  migráció megállítása érdekében Magyarország számos intézkedést tett: létrehozta a hármas  védelmet, és elfogadtuk a Stop Soros törvényt, amely büntethetővé teszi az illegális migráció  megszervezését. Ezekre az új kihívásokra reagál a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal  átszervezése is, amelyet az előttünk fekvő T/3622. számú, az idegenrendészeti szervvel  összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletez. A Bevándorlási és  Menekültügyi Hivatal közigazgatási és rendészeti jellegű feladatokat is ellát. Korábban a  közigazgatási feladatok elvégzése volt túlsúlyban, napjainkban azonban a menekültügyi és  idegenrendészeti feladatok már meghaladják az általános közigazgatási jogköröket. Az  átalakulás következtében a hivatal saját jogán tud majd megtenni olyan jellegű  intézkedéseket, amelyeket eddig csak külön rendőri beavatkozással tudott végrehajtani. A  hivatal rendvédelmi szervként az ellenőrzési tevékenysége során rendőri intézkedések  alkalmazására is jogosulttá válik, ami hatékonyabb fellépést tesz lehetővé. A törvényjavaslat  tehát azt a célt szolgálja, hogy a jelentkező közbiztonsági kockázatok már a menekültügyi és  idegenrendészeti feladatok ellátása során hatékonyabban kerülhessenek beazonosításra és  kiszűrésre. E cél megvalósítása érdekében 2019. július 1-jétől a Bevándorlási és  Menekültügyi hivatal rendvédelmi szervként működne tovább. A változásból kifolyólag a  foglalkoztatottak egy részének a kormányzati szolgálati jogviszonya hivatásos szolgálati  jogviszonnyá alakul át szintén 2019. július 1-jétől.  

A Fidesz képviselőcsoportja támogatja a törvényjavaslatot. Tisztelettel kérem  képviselőtársaimat, hogy Magyarország biztonságának megőrzése érdekében szíveskedjenek  támogatni ezen törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)