T/3784 A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni védekezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tisztelt Ház!  Tisztelt Országgyűlés! Az elmúlt időszakban a kéményseprő-ipari szolgáltatás területén  számtalan probléma merült fel, gondolok itt elsősorban az ellátatlansági problémákra. A  törvényjavaslat elsődleges célja ezeknek az ellátási problémáknak a kiküszöbölése, továbbá a  megváltozott uniós és hazai szabályozás összhangjának a megteremtése. Több vidéki  település várakozással tekint a törvényjavaslatra, hogy a kéményseprői szolgáltatást az  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezetén belül egyesítsék.  

A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni védekezéssel  összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat egyik célja a kéményseprő ipari tevékenység hosszú távú, zavartalan ellátásának biztosítása, az emberi élet védelme és a  vagyonbiztonság megteremtése. Az ezen a területen jelentkező zavarok ugyanis az ellátásban  bizonytalanságot okoznak, és ezzel tűz-, illetve életveszély kockázatát eredményezik.  

(Az elnöki széket Jakab István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el. 

Schmuck Erzsébetet a jegyzői székben  

Hiszékeny Dezső váltja fel.) 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást átmeneti ellátás keretében jelenleg öt megyében,  Baranya, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 309  településen hat közérdekű szolgáltató végzi, az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok  kijelölése alapján. Ezekben a megyékben piaci közszolgáltató vállalkozás nem található, így  látható, hogy jelenleg vannak az országnak olyan területei, amelyeket a piaci kéményseprő vállalkozások nem fednek le, ezért elsősorban életvédelmi és kármegelőzési szempontokra  figyelemmel a jelenlegi rendszer nem tartható fenn.  

Ezek az önkormányzatok jelezték, hogy a megbízott kéményseprő-ipari szolgáltató nem tudja  ellátni a szükséges feladatokat, az ellátásban ezért fennakadások vannak. Ezek a zavarok az  önkormányzatok jogos érdekeit sértik, mert a vállalt szolgáltatást nem tudják biztosítani a  lakosság számára, így komoly élet- és vagyonbiztonsági kockázatok merültek tehát fel. Az  önkormányzatoktól a törvényjavaslat értelmében a katasztrófavédelem venné át a  kéményseprési közszolgáltatást, amely által biztosított lenne a folyamatos munkavégzés.  2015. január 1-jétől az elvégzendő kéményseprő-ipari feladatok köre is bővült, új ellenőrzési  feladatok kerültek beépítése.  

A kéményseprő-ipari piac 80-90 százalékát jelentő lakossági szektor tekintetében a  szolgáltatás országos szintű lefedése biztosítható egy tervezett 1350 fős szakemberi gárdával a  katasztrófavédelem keretein belül. A cél, hogy a kéményseprő szakembereket az új rendszer  átvegye, azaz rájuk nézve lényegében csak az változna, hogy máshonnan kapják a fizetésüket,  mint eddig. 

A kormányunk szándéka, hogy a lakosság rezsicsökkentéseit a továbbiakban is fenntartsa, így  a lakossági kéményseprő-ipari ellátás is ingyenessé válna, ezáltal a rendszeres és kötelező  kéményellenőrzés és -tisztítás díjmentes lenne a jövőben, ami a lakosságnak átlagosan ezer kétezer forintos megtakarítást jelentene éves szinten, továbbá fontos kiemelni azt, hogy  ezáltal, akik nehéz anyagi helyzetben vannak, azok számára sem lesz teher a kéményük  ellenőrzése, tisztítása.  

Így az emberi élet és vagyon védelme jobban garantálhatóvá válik az országunkban a  jövőben. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)