T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Gúr Nándor  képviselőtársam gondolataira reagálva szeretném elmondani, tisztelt képviselőtársam, hogy  2001 óta szemlélem a folyamatokat polgármesterként egy szabolcsi, nyírségi kistelepülésen,  és amíg 2003-ig cégek jöttek az önkormányzatokhoz, hogy csökkent munkaképességűeket  szeretnének alkalmazni, és az önkormányzatunk legyen segítségére ezen cégek  letelepedésének, addig 2003 óta hiába keressük a polgármestertársaimmal ezen cégek  kapcsolatát, merthogy ezen cégek jó része megszűnt.  

Van egynéhány kivételezett, szocialista kötődésű rehabilitációs cég, amely dúskál a  javakban, de különben sok tucat olyan cég, amely a hátrányos helyzetű kistérségekben néhány  tíz fővel működtetett vállalkozásokat, megszűnt. Töredéke a költségvetési támogatás a 2003  előttinek, és önök ezt nevezik fejlődésnek.  

Én nem tudom, tisztelt képviselőtársam, hogy hogyan tudnak megélni 24 ezer forintból az  50 százalékos és 67 százalékos fogyatékkal élők. Ez a lehetőség, amelyet kaptak a  foglalkoztatáson keresztül, arra volt elegendő, hogy legalább egy nettó minimálbért  keressenek ezek az emberek. Én nem értem a kormányzatnak az ilyetén való hozzáállását a  dolgokhoz, mert nem gondolom, hogy az a néhány milliárd forint, amit ebben a témában a  kormányzat főként 2002 előtt adott, az olyan nagy segítség lenne, amikor tíz- és  százmilliárdok mennek el rosszabb célokra.  

Tehát azt indítványoztuk korábban képviselőtársaimmal, hogy ezt az összeget emeljük  meg, mert nagy szükség van olyan térségekben ezen támogatásokra, ahol a munkanélküliség