T/4730 Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim!  A Belügyminisztériumra 2016-ban is jelentős feladat hárul. A kormány egyik kiemelt  célkitűzése a közbiztonság és a közrend további erősítése. A benyújtott költségvetés  tartalmazza azokat a fő célokat, amelyeket a Belügyminisztérium kitűzött maga elé a jövő  évre, és ezek költségvetési megalapozottságát is rögzíti. A belügyminisztériumi fejezet  rendvédelmi területei a következők: rend- és közbiztonság, büntetés-végrehajtás, polgári  nemzetbiztonság, katasztrófavédelem és menekültügy. Ezek közül kiemelnék két területet, a  büntetés-végrehajtást és a menekültügyet. 

A kormányprogram tartalmazza a közbiztonság erősítését, ennek következményeként az  elmúlt években jelentős változások következtek be a büntetőpolitikában. Az úgynevezett  három csapás törvény, a középmérték alkalmazása, illetve a közbiztonsági törvénycsomag  hatására a büntetés-végrehajtási intézmények létszáma folyamatosan nőtt, és 2016-ra  várhatóan eléri a 18 500-as létszámot. A büntetés-végrehajtási intézetek végrehajtják a  törvényben meghatározott, szabadságelvonással járó büntetéseket és egyéb intézkedéseket,  továbbá ellátják a fogvatartottakat is. 

A feladatok ellátásával az intézetek hozzájárulnak a közrend és a közbiztonság erősítéséhez,  viszont a jogszerű, szakszerű és emberséges fogva tartás mellett jelentős feladatot jelent a  belső ellátási rendszer működtetése is. A büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi  elvárásoknak való megfelelése szempontjából az egyik legfontosabb feladat a telítettség  csökkentése. A fogvatartotti létszám folyamatos emelkedése nagymértékben befolyásolja a  fogvatartottak és a büntetés-végrehajtó állomány biztonságát. A zsúfoltságból eredő  feszültségek közvetlenül is kihatnak az eseményekre. Emellett a biztonsági tevékenységet  végrehajtók feladatai is jelentősen megnövekednek. 

A leterheltség csökkentése, a megfelelő munkakörülmények biztosítása szempontjából  elengedhetetlen a tárgyi feltételek további javítása. A korábbi években megkezdett  férőhelybővítések folytatása 2016-ban is kiemelt feladat. A fogvatartotti létszám  túltelítettségének 100 százalékos szintre történő csökkentése a már folyamatban lévő  beruházások, valamint a következő években induló 8 darab 500 fős, 1 darab 1000 fős új  intézet átadását követően megvalósítható lesz. A kormány az intézmények európai  színvonalra való felzárkóztatását tűzte ki célul. Ezt az irányt szolgálja a 2016. évi költségvetés  is a maga több mint 5 milliárd forintos beruházási volumenével. 

Fontos megjegyezni, hogy a rendvédelmi állomány illetményemelése a büntetés-végrehajtás  hivatalos dolgozóira is vonatkozik természetesen, így ismerve el az ő munkájukat is. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt időben jelentős migrációs nyomással szembesült  Magyarország. De ezzel nemcsak hazánk szembesült, hanem Európa is. A Bevándorlási és  Állampolgársági Hivatal célja 2016-ban az idegenrendészeti, menekültügyi feladatok  hatékonyabb ellátása. A hazánkra nehezedő migrációs nyomás jogszerű és hatékony kezelése,  az illegális migráció kapcsán felmerülő biztonsági kockázatok kiszűrése, különös tekintettel a  terrorfenyegetettségre, szükségessé teszi a rendszer fejlesztését. Kiemelt feladatként 

jelentkezik a Magyarországra irányuló migráció szabályozott mederben tartása, a  menedékjoggal való visszaélések visszaszorítása mellett a nemzetközi védelem megfelelő  szintű biztosítása a menekültek számára. 

(12.40) 

A rendszer fejlesztésének részét képezi a befogadó kapacitás szükségszerű esetleges bővítése,  a menekültellátás színvonalának emelése is. A magyar menekültügyi rendszer az uniós  követelményeknek megfelelően lett kialakítva, de a 2013. év előtti adatokat vette alapul. 

A menedékkérők számának folyamatos emelkedése új kihívásokat jelent a Bevándorlási  Hivatalnak. A megsokszorozódott feladatok miatt a hivatal állományának létszámát is  szükséges emelni, hiszen míg 2012-ben 2157 darab, addig idén áprilisig több mint 37 ezer  darab menekültügyi kérelem érkezett. A költségvetés tartalmazza a rendszer működéséhez és  az esetleges továbbfejlesztésekhez szükséges forrást.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A 2016. évi költségvetési tervezetekből az látszik, hogy a kormány  elkötelezett a Belügyminisztérium feladatköréhez tartozó rendvédelmi területek  továbberősítése és fejlesztése mellett. Kiemelkedő eredménynek tekinthető a rendvédelmi  dolgozók életpályarendszerének bevezetése és a hozzá kapcsolódó bérfejlesztés, amely által  új, hosszú távon jól tervezhető életpálya nyílik meg a rendvédelmi állomány számára.  

A béremelés a rendőrség mellett kiterjed a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás  hivatásos dolgozóira, a polgári titkosszolgálatokra, valamint az Országgyűlési Őrségre,  összesen több mint 60 ezer ember fizetése emelkedik tehát júliustól, amire a költségvetés  mintegy 120 milliárd forintos fedezettel rendelkezik. 

Zárásként tisztelettel szeretnék egy aktualitást említeni. Sajnálatos módon a napokban Kelet Magyarországot jégverés sújtotta, több település - jelesül 22 település - mezőgazdasági  terménye veszett kárba. Ezért szorgalmazom a kormánynál azt, hogy fontoljuk meg,  pontosabban gyorsítsuk fel az országos jégelhárító rendszer kialakítását. Erre már a kezdeti  lépések megtörténtek: Vincze László, volt kisgazda képviselőtársam és Jakab István, az  Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke is tett lépéseket.  

Én tehát azt várom nagy tisztelettel a kormánytól, hogy ebben az évben ezen jégelhárító  rendszer bevezetésének eleget fogunk tenni, mert az a többmilliárdos kár, ami most is érte a  kelet-magyarországi gazdákat, megtérülne a minél hamarabbi jégelhárító rendszer  bevezetésével. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)