T/4863 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársam! Nem  tudom, hogy mennyit jár vidéken (Dr. Dorosz Dávid: Sokat.), merthogy a vidéki  Magyarországról beszél. Alapvetően tévedésben tetszik lenni, ezt kell hogy mondjam.  

Az elmúlt év Btk.-módosításai meghozták az eredményeket, legalábbis tegnap erről  szereztem tapasztalatot, amikor a nyírbátori rendőrkapitány a kistérségben tájékoztatót tartott.  Negyedévente szokta ezen tájékoztatót megtartani. A megyében az egyik legfertőzöttebb  terület Nyírbátor és térsége, és örömmel tapasztaltuk, hogy az elmúlt tíz hónapban 20  százalékkal esett vissza a bűncselekmények száma. Tavaly azt kértük a rendőrkapitánytól,  hogy szíveskedjen a legmesszebbmenőkig alkalmazni azokat a lehetőségeket, amelyeket a  törvény a rendőrségnek ad, és ez megtörtént. Az a helyzet, hogy nemcsak Nyírbátor  térségében tapasztalható ez, hanem más területeken is.  

Igenis, a Btk. módosításának, szigorításának megvan a hatása, és ezért támogatjuk a  szabálysértési törvény módosítását és erősítését, mert ez kell a magyar vidéknek.  

(262) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim!  A tisztelt Ház előtt lévő, a szabálysértésekről szóló törvényjavaslatról általánosságban  szeretnék néhány mondatot szólni, másrészt az újnak nevezhető intézményről, a szabálysértési  visszaesésről szólnék.  

Tisztelt Országgyűlés! Összességében elmondható, hogy a tervezet célja egy olyan új  szabálysértési eljárási rendszer kialakítása, amely hatékony és gyors eljárási lehetőségeket  biztosít az egyes szabálysértési hatóságok számára. Mint vidéki polgármester meg tudom  erősíteni Zsiga Marcell képviselőtársam azon vélekedését, hogy egy adott település  lakosságának szubjektív biztonságérzetét nagyban befolyásolja a nagy számban előforduló, a  társadalomra veszélyesség szempontjából csekély súlyú szabálysértések összessége.  Megítélésem szerint a jelenlegi szabálysértési eljárási rendszer nem biztosítja a megfelelő  visszatartó erőt, és sok esetben elhúzódó eljárások és hosszadalmas felelősségre vonások  jellemzik az eljárásokat.  

A benyújtásra került tervezet a hatékony, gyors eljárás felépítése mellett egy  költséghatékony rendszer létrehozatalát kívánja megvalósítani. Ennek eredményeként a  szabálysértés elkövetőjének már nem lenne érdeke, hogy az eljárást indokolatlanul elhúzza.  Véleményem szerint mindenki jobban szeretne egy biztonságosabb, tisztább, élhetőbb  környezetben élni akár itt a fővárosban vagy akár egy kisebb településen is. Ezt a környezetet  azonban a jelenlegi szabálysértési jog nem minden esetben tudja biztosítani, ezért a  változásokra szükség van.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, engedjék meg, hogy a szabálysértési visszaesés  intézményének rendszeréről szóljak néhány szót. E teljesen új fogalmi meghatározást a jelen 

javaslat vezetné be a szabálysértési eljárás rendszerébe. A szabálysértési visszaesés azt  jelentené, hogy ha valakit hat hónapon belül kétszer is jogerősen elmarasztalnak, a harmadik  esetben súlyosabb szankcióra számíthat, azaz a harmadik szabálysértés alkalmával a bíróság  szabálysértési elzárást is kiszabhat, annak ellenére is, ha az említett harmadik szabálysértés  miatt alapból nem járna elzárás. Mondanék erre egy rövid példát. Ha például egy személy két  esetben jogerősen elmarasztaltatik becsületsértés miatt és utána tiltott szerencsejátékért vonják  felelősségre, akkor akár már elzárással is fenyegethető lehet, persze mindezt akkor, ha hat  hónapon belül követi el. A törvényjavaslat emellett természetesen szabályozza az elzárás  időtartamát is, amelynek minimális tétele egy nap, maximuma pedig hatvan napra terjedhet ki.  

Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a jelenlegi törvényben kiszabható büntetések  és intézkedések nem rendelkeznek megfelelő visszatartó erővel, amit a statisztikai adatok is  alátámasztanak. Ezek szerint 2010-ben a rendőrségen 513 ezer, önkormányzati körben pedig  közel 202 ezer szabálysértést regisztráltak. Ezt mindenképpen vissza kell szorítani.  Meggyőződéssel mondom, hogy olyan törvényt kell alkotnunk, amely a jogkövető polgáraink  - és szerencsére ők vannak nagy többségben - érdekét szolgálja, amellyel polgáraink  meggyőződéssel tudnak azonosulni, rendelkezéseit a napi életükben betartják, és az elemi  együttműködési szabályokat is alapvető tulajdonuknak tekintik.  

(19.30)  

Ezért ezen tervezetet a legmesszebbmenőkig tudjuk támogatni.  

Zárásként szeretném a Harangozó Tamás képviselőtársam vezérszónoki megszólalásában  mondottakat a legmesszebbmenőkig visszautasítani. Én azt tapasztaltam polgármesterként,  hogy a szocialisták azzal vádolnak bennünket, amit ők elkövettek. Nos, kedves  képviselőtársam, ezt azért mondom, mert ön oktat ki bennünket azon párt nevében, amelyik  2006. október 23-án az ártatlan polgárokat végigverették. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Így  van!) Én úgy tudom, hogy ön biztonságpolitikai tanácsadó volt a Belügyminisztériumban és  Gyurcsány Ferencnél, és önök végignézték ezt a jogsértést, hallgattak. Ez tragédia, kedves  képviselőtársam, úgyhogy önnek nincsen joga ezeket a vádakat ránk megfogalmazni.  

Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)