T/4864 A helyi önkormányzatokról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Magyar  Zoltán jobbikos képviselőtársam felvetésére szeretnék reagálni, miszerint az általános vitában  is többször előfordult az, hogy azzal vádolták a polgármestereinket, hogy nevük elhallgatását  kérték, amikor az önkormányzati törvénnyel kapcsolatos véleményt megfogalmazták.  

Nos, én a nyírbátori választókerületben egyéni képviselőként háromszor szólítottam meg  a polgármestereinket, legelőször akkor, amikor a Belügyminisztérium a tavaszon kiadta az  első verziót. Minden polgármester-kolléga eljött, és elmondta a véleményét. Én ezt a  véleményt név nélkül a megfelelő egyeztetési fórumon elmondtam, és ennek hatására is  változások történtek az önkormányzati törvényben.  

A második egyeztetés során azt kértem a polgármester-kollégáktól, hogy írják le ezen  véleményüket, és volt olyan polgármester-kolléga, aki kérte, hogy a neve is szerepelhessen a  vélemény mellett. Megírtam a saját véleményemet... (Dr. Apáti István közbeszól.) Apáti  képviselő úrnak mondom, hogy nem egy volt, tisztelt képviselőtársam, úgyhogy a  vádaskodást szíveskedjen abbahagyni, hanem több polgármester-kolléga kérte, hogy névvel  szerepeltessem a véleményét a megfelelő fórumokon.  

Úgyhogy nem igaz az, amit a Jobbik állít, miszerint a polgármester-kollégák ilyesfajta  véleményformáláshoz fordultak. Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti  sorokból.) 

(366) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Mi is használjuk a  bizottsági ajánlást már a vita kezdete óta folyamatosan.  

A Magyar Zoltán képviselő úr által mondottakhoz szeretném hozzáfűzni, az előbb  említettem azt, hogy három alkalommal hívtam össze a térség polgármestereit. Másodszor,  amikor összehívtam, akkor levelet fogalmaztunk meg az önkormányzati bizottság elnökének,  összesítve a véleményeket, majd harmadszorra pedig kértem, hogy a módosító indítványokra  tegyék meg a javaslatukat. A polgármester-kollégák megtették, én pedig - miután ez a  dolgunk, tisztelt képviselőtársaim - benyújtottam a javaslatot. Senki nem gátolta meg ezt,  tizenegynéhány javaslatot nyújtottunk be, úgyhogy nem értem, hogy a Jobbik miről beszél.