T/5136 A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS, a Honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Köszönöm szépen,  elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy az Országgyűlés  Honvédelmi és rendészeti bizottsága 2015. június 24-i ülésén megvitatta a T/5136. számú, a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról szóló javaslatot, amelyet Kósa  Lajos, Rogán Antal és Németh Szilárd képviselőtársaim kezdeményeztek.  

A Honvédelmi és rendészeti bizottság egyhangú álláspontja szerint a törvényjavaslatra  szükség van, hiszen csak a múlt pénteken egy nap alatt 1516 illegális bevándorlót tartóztatott  fel a magyar rendőrség hazánk területén. A hónap elején még azon voltunk megdöbbenve,  hogy mindennap 500-600 fő körül volt ez a szám, de a múlt héten szerdán, csütörtökön,  pénteken már mindennap ezer fő fölött volt az illegális bevándorlók száma. Ha ez a tendencia  tovább folytatódik, és nem lépünk Magyarország védelmében, a főleg ázsiai és afrikai  terrorista erők kegyetlenkedései által kiváltott népvándorlás megállításával, az az országunk  biztonságát súlyosan veszélyezteti, és szinte beláthatatlan következményekkel fog járni.  

A Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára  tájékoztatta a bizottságot arról, hogy a tárca támogatja a jelenlegi javaslatot. Tasnádi  államtitkár úr továbbá arról tájékoztatta a bizottságot, hogy a magyar kormány minden  európai jogszabályt betart ebben a kérdésben, a bevándorlókat regisztrálja és ellátja, de már  minden befogadó kapacitásunk elfogyott.  

Csak az idén illegálisan hazánkba érkezők egy közepes méretű magyar város lakosságát teszik  ki. Ennek fényében minden jogi megoldásra szükségünk van, ami kezelheti ezen problémát. A  jelenlegi javaslat erre hivatott, mely szerint azok a bevándorlók, akik egy biztonságos  tranzitországból lépnek Magyarország területére, semmiképpen sem jogosultak politikai  menedékjogra. A biztonságos származási és a biztonságos harmadik országok listájának  elfogadásával az ezekből az országokból érkezők menedékjogi kérelmét könnyebben,  gyorsabban lehet megalapozatlannak minősíteni, merthogy a jelenlegi adatok is ezt támasztják  alá, hogy ezek a kérelmek megalapozatlanok. Több európai ország alkalmazza a biztonságos  országok listáját, az uniós irányelvek erre lehetőséget biztosítanak a tagállamok számára. A  javaslat elfogadásával Ausztria, Luxemburg, Németország mellett Magyarország is  használhatná ezt a jogi lehetőséget.  

Tisztelt Országgyűlés! A bizottság a részletes vita során megállapította, hogy a T/5136/1.  számú képviselői módosító javaslat a törvényjavaslat egészének elhagyására irányul. Ezért a  házszabály 40. § (3)-(4) bekezdése alapján minősítette nem tárgyalhatónak a bizottság,  ugyanezen oknál fogva nem bocsátható szavazásra sem. Az Országgyűlés Honvédelmi és  rendészeti bizottsága egyhangúlag támogatta a jelenlegi javaslatot tehát, és ennek az  elfogadását támogatjuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok  soraiban.)