T/5726 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS, a honvédelmi és rendészeti bizottság kisebbségi véleményének  ismertetője: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A honvédelmi és rendészeti  bizottság a tegnapi ülésén - úgy, ahogy hallottuk Keleti úrtól - megtárgyalta a napirenden  levő, a közalkalmazottak jogállásáról szóló '92. évi törvény módosítását célzó javaslatot, és  fideszes, kereszténydemokrata képviselőtársaimmal nem támogattuk, az általános vitára  alkalmatlannak tartottuk ezt az előterjesztést.  

Összességében a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényjavaslat szerint a tervezett  módosítást nem tartjuk aktuálisnak helyenkénti, az alapkérdéseket is érintő következetlensége,  kidolgozatlansága és főként és elsődlegesen a témát érintő kormányzati koncepciótlansága,  végül, de nem utolsósorban pénzügyi megalapozatlansága miatt. A törvényt ugyanis legutóbb  2007. december 10-ei ülésén módosította a parlament a 2007. évi CLXXIX. számú  törvénnyel. És lassan már a jogalkalmazás terén követhetetlenek azok a változások, amelyek  az elmúlt évben a többszöri módosítás okán kerültek be a törvénybe, és a mai nap is  hatályosak. A javaslat egyik sajátossága a következetlenség, amely abban is megnyilvánul,  hogy egyes jogintézményeket a korábbinál sokkal részletesebben tervez szabályozni,  bemerevítve ezzel a jogalkalmazást is. Más alapvető kérdéseket viszont az általános  jogelvekkel ellentétesen tervez, és csak az általánosság szintjén történik ennek  megindokolása.  

Ezt a helyzetet úgy szokták minősíteni, hogy nem koherensek a javaslat szabályai. Ilyen a  gyakornoki rendszer részletesebb szabályozástervezete, valamint a minősítési rendszer  részletezése, annak ellenére, hogy szerintem egyik sem kardinális kérdés napjainkban,  legalábbis a tervezett részletességgel szólva. A mai közalkalmazotti szférában az évek óta  tartó elrendelt és kényszerűen önkéntes létszámcsökkenéseket követően az érintett szerveknél  nincsenek olyan egyéni szabad kapacitások, amelyek lehetővé tennék a javaslat szerint igen  jelentősen megnövelt követelményeknek való megfelelést a gyakornokot segítő személyek  munkaidejében, vagyis többletfeladatként.  

A már említett minősítési rendszer szabályai jelentősen növelik az adminisztratív  terheket. A javaslat 29. §-a alapvető jogelvvel ellentétes, amikor a magasabb vezetőnél a  vezetői tevékenységének keretében gondatlanul okozott károkért a teljes mértékű felelősséget  írja elő.  

(10.30)  

A gondatlan károkozás esetén ugyanis minden jogág szabálya szerint enyhébb a  felelősség mértéke. Az előterjesztő nyilván a magasabb vezető fokozott felelősségét próbálta  a tervezettel kifejezni, de ezt nem sikerült maradéktalanul megoldani. Ráadásul a (2)  bekezdésben ellentmond az (1) bekezdés szerinti szabályozásnak, hiszen itt már a gondatlan  károkozás esetén a vezető hathavi átlagkeresetét jelöli meg maximum a felelősség  mértékeként. 

A javaslat több területen lehetővé teszi - és ez üdvözlendő - a közalkalmazottak  többletjuttatásait. Ilyen a magasabb vezetői és vezetői pótlék felső határának emelése, a  jutalmazási, premizálási lehetőség. Ennek azonban sajnálatos módon a közszférában ma a  létszámcsökkentések, támogatások, normatívacsökkentések miatt alapvetően pénzügyi,  költségvetési feltételei, lehetőségei nincsenek meg. Emiatt megint az önkormányzatok  kerülhetnek igen nehéz helyzetbe. Tehát ezzel kapcsolatban forrásnövelésre van szükség.  Ilyen tekintetben tehát a valóságtól elszakadt az előterjesztő. Ezen és más hasonló  hiányosságok miatt nem támogattuk az előterjesztést.  

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki padsorokban.)