T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Urak!  Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő 2020-as költségvetés-tervezetben, mint ahogy az  a tegnapi miniszteri expozéban elhangzott, minden kiemelt terület több forrással  gazdálkodhat, mint az idei évben. 2010-hez képest a családok támogatására mint  hallottuk 1293 milliárd forinttal, a nyugdíjakra 833 milliárd forinttal, az államháztartásban  dolgozók bérére 1497 milliárd forinttal, a védelmi és rendvédelmi kiadásokra pedig, és ezt  szeretném kiemelni tisztelettel, 797 milliárd forinttal magasabb összeg jut.Az Európát sújtó  bevándorlás továbbra is az egyik legfontosabb politikai kérdés marad. A migráció számunkra  nem lehetőséget, hanem kulturális, gazdasági és közbiztonsági kockázatot jelent. Éppen ezért  a jövő évi költségvetésben ismét jelentősen emeljük a közbiztonságra, a határvédelemre és a  honvédelemre szánt forrásokat. Utóbbi ráfordítások a jövő évben 2010-hez képest több mint  kétszeresükre nőnek. A rendvédelem és a honvédelem területén dolgozók bérére összesen  több mint 840 milliárd forintot fordít a kormány 2020-ban, mely mintegy 355 milliárd  forinttal magasabb, mint 2010-ben volt. Ez több mint 70 százalékos növekedést jelent.  

Európa biztonsága megköveteli, hogy minden nemzet sokkal nagyobb figyelmet fordítson a  polgárai biztonságának garantálására. A miniszterelnök úr szavai szerint erős Magyarország  nem létezhet erős hadsereg nélkül. Ezzel összhangban a kormány ígéretéhez híven  konzekvensen végrehajtja az 1273/2016. számú kormányhatározatban vállaltakat, a védelmi  költségvetést folyamatosan növeli évente a GDP 0,1 százalékával, hogy 2024-ig a  honvédelem támogatási főösszege a GDP 2 százalékát elérje. 

(15.40) 

A honvédelmi költségvetés, annak tervszerű növelése és hatékony felhasználása a szövetségi  rendszer és hazánk szuverenitása szempontjából egyaránt fontos.  

A 2020. évi költségvetés egyik nyertese reményeink szerint a Magyarország biztonságát egyre  magasabb szinten garantálni képes Magyar Honvédség és ezen keresztül pedig a magyar  polgárok lesznek. A 2020. évi költségvetés a biztonság és a biztonságos gazdasági növekedés  költségvetése lesz reményeink szerint.  

A HM fejezet kiadási főösszege a 2019. évhez képest 103,3 milliárd forinttal, 512,8 milliárd  forintról 616,1 milliárd forintra növekszik. Ez közel 20 százalékos mértékű forrásbővülést  jelent. Úgy gondoljuk, hogy minél előbb éri el a védelmi kiadások aránya a GDP 2 százalékát,  annál biztonságosabb lesz országunk. A kormány eltökélt a „Zrínyi 2026” honvédelmi és  haderő-fejlesztési program megvalósításában. A biztosított forrásokból folytatódhat az elmúlt  évtizedek legátfogóbb és legkomplexebb honvédelmi és haditechnikai fejlesztése, mely a  katonát helyezi a középpontba. 

Az ütőképes hadsereg legfontosabb pillérét a jól felkészült, elhivatott személyi állomány  alkotja, amely a kor színvonalának megfelelő haditechnikával, és felkészültséggel vehet részt  az ország biztonságának megerősítésében, a szövetségesi szerepvállalás fenntartása, illetve a  tervezett növelése mentén is. 

A honvédelemre költött, előző évihez képesti 103,3 milliárd forintos bővülés lehetővé teszi a  tervezett fejlesztések megvalósulását. A haderőfejlesztés emelkedő ütemben folyik annak  érdekében, hogy minél előbb magasabb színvonalat érjen el a katonák felszereltsége és  kiképzési feltételrendszere. 

Az állományról való gondoskodás töretlen. A tárca költségvetése biztosítja, hogy mind az  aktív, mind az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány munkavégzésének a feltételei  tovább fejlődjenek, a katonai hivatás választása érdekében a pályakezdő fiatalok motiváltak  legyenek.  

Ezzel párhuzamosan még inkább felértékelődik a honvédelmi nevelés szerepe, és az  állampolgároknak a haza védelmében való részvétele is. 2020-ban a kiadások jelentős része,  mintegy 216 milliárd forint a „Zrínyi 2026” honvédelmi és haderő-fejlesztési program  keretében már a megkezdett fejlesztésekhez kötődik. Ebből emelnék ki néhány fontosabb  elemet a következőkben.  

A légierő fejlesztése során folytatódik a Gripenek képességbővítése, a telepíthetőség,  valamint a szárazföldi csapatok közvetlen légi támogatásához szükséges feltételek kialakítása  érdekében. A forgószárnyas képesség keretében a könnyű és a közepes Airbus helikopterbeszerzések történnek meg. A szárazföldi haderő fejlesztése érdekében megvalósuló  beszerzések keretében kerül sor többek között a harckocsizó képesség megújítására. Ez 12  darab Leopard 2 A4 kiképzőeszköz; 44 darab Leopard 2 A7 harckocsi; 3 darab speciális  rohamhídkészlet; 5 darab speciális műszaki harckocsi beszerzését jelenti. Beszerzésre kerül  továbbá 24 darab PZH-2000 önjáró tüzérségi eszköz és több száz vállról indítható, a  legkorszerűbbnek számító páncéltörő eszköz is.  

A haderőfejlesztési terv megvalósításával újjászületik a magyar hadiipar is. Az ország  függőségének csökkentése és a haderő ellátásának biztonsága céljából egyre nagyobb  mértékben kerülnek bevonásra a tervek végrehajtásába a hazai védelmi ipari bázist alkotó  magyar cégek, amelyek fegyvergyártásba, a katonai járművek nagyjavításába és  modernizációjába kapcsolódnak be. Ennek pedig biztonságpolitikai szempontok mellett  gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő hatása is van. Folytatódik az önkéntes tartalékos  rendszer fenntartása és bővítése, a Honvédelmi Sportszövetség és a civil szervezetek  támogatása, ezeken keresztül a társadalmi kapcsolatok erősítése.  

Összegezve: a 2020-as költségvetés megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy  Magyarország tovább erősödjön, és ezt minden magyar ember érezze is a mindennapokban.  Kérem tisztelettel, hogy támogassák a javaslatot. (Taps a kormánypárti padsorokban.)