T/8595 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény egyes rendelkezéseinek az életvitelszerű közterületi tartózkodás dekriminalizálása érdekében szükséges hatályon kívül helye

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim!  Az Alaptörvény rögzíti, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeinek a megteremtését az  állam és a helyi önkormányzatok azzal is támogathatják, hogy törekszenek valamennyi hajlék  nélkül élő személy számára szállást biztosítani.  

Rögzíti továbbá, hogy törvény vagy helyi önkormányzat rendelete a közrend, a közbiztonság,  a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében a közterület meghatározott részére  vonatkozóan jogellenessé minősítheti az életvitelszerűen megvalósuló közterületi  tartózkodást. 

Ezen felhatalmazás alapján került sor a szabálysértési törvény módosítására és az  életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése tényállás megalkotására is. Ez  a jogellenesség csak akkor állapítható meg, ha az életvitelszerűen megvalósuló közterületi  tartózkodás a helyi önkormányzat rendeletében kijelölt közterületen valósul meg, és az  érintett személy a kijelölt közterületet a szabálysértési hatóságok képviselőinek felkérésére  önként sem hagyja el.  

A tényállás tehát pontosan meghatározza a szabálysértési felelősség megállapításának  feltételeit, és megjelöli a védeni kívánt közterületet. A szabályozás a lakhatási, szociális  válság megoldását támogatja akként, hogy az egyes szociális támogatások, szolgáltatások  igénybevételére (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.) sarkallja a  rászoruló személyeket. Ilyen tekintetben nem támogatjuk az előterjesztést.