T/9634 Egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS, a Honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Köszönöm, elnök úr.  Tisztelt Ház! Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága a  Házszabály 32. § (1) bekezdése alapján kijelölt bizottságként a 2016. április 19-i ülésén  lefolytatta az egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról  szóló T/9634. számú törvényjavaslat részletes vitáját. 

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a Házszabály  44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. A bizottság a részletes vita során a  Házszabály 45. § (1) bekezdése alapján megtárgyalta a jelentés mellékletében szereplő  módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-e a Házszabály  42. §-ában foglalt követelményeknek. A bizottság a benyújtott képviselői módosító javaslatok  közül egyet sem támogatott, hanem az ülésen saját módosítási szándékát magába foglaló,  részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot fogadott el, amelyben a Handó Tünde  elnök asszony által megküldött, az OBH két javaslata is be lett építve.  

A bizottsági módosítót 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett fogadta el a bizottság. A  Honvédelmi és rendészeti bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2016. április 19-én  lezárta. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypárti padsorokból.) 

(290) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt  Képviselőtársaim! A migrációs válság nemcsak hatalmas humanitárius feladatot, hanem  politikai, társadalmi és gazdasági kihívást is jelent egyszerre Európa és így Magyarország  számára is. Fontos, hogy az elmúlt év sok tapasztalatot hozott a hazai menekültügyi eljárások  rendszerében, amelyek egyértelműen rámutattak a pénzügyi visszaélési lehetőségekre is.  

A jelenlegi törvényjavaslat elsődleges célja, hogy a Magyarországra érkezett bevándorlók ne  kaphassanak nagyobb támogatást, több juttatást, mint egy magyar állampolgár. A szigorítás  elsődleges iránya a menedékkérőket és a nemzetközi védelemben részesítetteket megillető  szociális ellátások csökkentése, mely intézkedés révén elkerülendő, hogy a gazdasági  bevándorlók kizárólag a jobb élet reményében Magyarországon terjesszenek elő menedékjogi  kérelmet. 

A javaslat egy másik pontja szerint a jövőben a menekültstátusszal rendelkezők a  menekültügyi elismerést követő 2 hónap helyett csak 1 hónapig tartózkodhatnak a  befogadóállomáson. Ahogy az európai híradásokból is látható, a nyugat-európai országok is  sorra csökkentik a migránsoknak adható juttatások körét és összegét, mert jól megfigyelhető  az a tendencia, hogy a bevándorlók azokban az országokban szeretnék benyújtani a  menekültkérelmüket, ahol nagyobb anyagi járandóságra tehetnek szert. Ennek fényében  egyértelmű, hogy gazdasági migrációról kell hogy beszéljünk. Hazánkra eddig is komoly  terheket rótt a migrációs válság, több mint 85 milliárd forintra tehetők ezen kiadások,  melynek nagy részét a magyar állam, így a magyar állampolgárok biztosították. 

A javaslat további rendelkezései szerint a jövőben minden visszaadás esetén lehet alkalmazni  a menekültügyi őrizet elrendelését, továbbá a menekültügyi hatóság háromévente  felülvizsgálja a menekültkénti elismerés feltételeinek a fennállását, így a nemzetközi  védelemre már nem szoruló személyek esetében a jogállás visszavonható lenne. 

A törvényjavaslat szigorítaná a tartózkodási engedély belföldi kérelmezésének  szabályrendszerét is, mert jelenleg nagyszámú harmadik országbéli állampolgár használja fel  visszaélésszerűen a tartózkodási engedély belföldi kérelmezését és az ahhoz kapcsolódó  méltányossági eljárást arra, hogy a kiutasító döntés elrendelését vagy a korábban elrendelt  kiutasítás végrehajtását ilyen módon akadályozza és természetesen időben azt elodázza. A  törvényjavaslat emellett az uniós jogharmonizációs kötelezettségeinkből fakadó jogszabály módosításokat is kezeli.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Összegezve elmondható, hogy az idegenrendészeti jogszabályok  módosítását a gyakorlati tapasztalatok indokolják. A Fidesz-frakció támogatja a jelenlegi  törvényjavaslatot. Kérem, támogassák önök is. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti  padsorokból.) 

(20.00)