Választókerület


BÁTORLIGET

BÁTORLIGET

Polgármester: Antal Mihály Fidesz-KDNP

Weboldal: https://batorligetnet.webnode.hu/

Képviselő-testület összetétele: Fekete György (Fidesz–KDNP) Ravaszné Sájerman Margit (Fidesz–KDNP) Ternován József István (független) Papp Izabella Mária (független)

Lakosság

669

Terület

33.3 km 2

Vállalatok

27

 1. Híres ember: Fekete György Kettesfogathajtó világbajnok, többszörös magyar bajnok
  1. Látnivaló:
 2. Természetvédelmi területek:

  • Bátorligeti Legelő
  • Bátorligeti Ősláp
  • Fényi erdő
  • Ősláp múzeum

   

  2014 óta megvalósult pályázatok, beruházások összeggel (egyenként és összesítve)

  Pályázatok

  2014 év:

  • A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására –Bátorligeti Általános Iskola felújítása: 030.000,- Ft.

   

  • A 102/2012. (X.1) VM rendelet alapján falumegújítás és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcímre -  Ravatalozó épület és köztemető felújítása Bátorliget községben – 9.954.376,- Ft összegben.

   

  1. év:

   

  • Kistelepülési Önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása pályázat: 1.250.000.-Ft

   

  1. év:

   

  • A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”: 976.129.-Ft

   

  • TOP-2.1.3-15 kódszámú Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati felhívásra benyújtásra került, TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00027 azonosító számú projekt Bátorliget település belterületi vízrendezése I. ütem elnevezésű projektje: 99.993.032.-Ft

   

  • Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcím szerint a Bátorliget Rákóczi köz, Petőfi utca és Damjanich utca felújítása: 14.999.652.-Ft

   

  • F.O.P. 1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése: 22.027.583.Ft

   

  1. év:

   

  • Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása, kisbusz beszerzése Volkswagen Transporter T6: 14.999.999.-Ft
  • Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Orvosi eszköz címu, MFP-AEE/2019 kódszámú pályázati: 1875.133.-Ft.
  • évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás: 1.808.900.-Ft

   

  1. év:

   

  • évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás: 1.273.100.-Ft
  • TOP-3.2.1-15 Önkormányzati Épületek energetikai Korszerűsítése Bátorliget Községben: 38.409.800.-Ft
  • VP6-7.2. 1-7.4.1.2.-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” , A Bátorliget külterületi Bem utca szilárd aszfaltburkolattal történő ellátása”: 63.963.272.-Ft
  1. év:

   

  • Önkormányzati Feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása. Bátorliget Sport utca felújítása: 19.999.642.-Ft.
  • Magyar Falu Program, Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése:996.735.-Ft

   

  1. Település bemutatása:

  A megye kelet-délkeleti részén helyezkedik el, a Nyírség peremén. A megyeszékhely Nyíregyházától 65, Mátészalkától 28, Nyírbátortól 13,5, Nyírvasváritól 10,5 kilométer távolságra található. Határszéle keleten és délen, mintegy 7 kilométer hosszan egybeesik a magyar-román államhatárral. A közvetlenül szomszédos települések a határ magyar oldalán: észak felől Terem, északnyugat felől Nyírvasvári, nyugat felől Nyírpilis, délnyugat felől pedig Piricse és Ömböly. A határ túlsó oldalán a legközelebbi települések: dél felől Ponyváspuszta (Viișoara), kelet felől pedig a Csanáloshoz (Urziceni) tartozó Csanáloserdő (Urziceni Pădure). Különálló településrésze Pilisújtanya, a délnyugati határszéle közelében, központjától mintegy 3,5 kilométerre. A határában elterülő, természetvédelmi oltalom alatt álló területek közül a bátorligeti ősláp a falutól alig egy kilométerre északra, a bátorligeti legelő az előbbitől nyugatra, a Fényi-erdő pedig a település határának délkeleti szélén helyezkedik el.

  Bátorliget első előfordulása a forrásokban 1346-ból való. Ekkor Dedemez néven található az oklevelekben, a Gutkeled nemzetséghez tartozó Majádi család birtoka. A Dedemez név eredete ismeretlen, de az ezzel egyidőben használt másik megnevezése: Aporháza a falu egykori Apor nevű birtokosára utal. A település 1936-ig a szomszédos Vállaj falu külterületeként volt számon tartva, ekkor alakult önálló telepes községgé Aporháza néven.

   Az 1882-83. évi helységnévtárak szerint Pilis községhez tartozott közigazgatásilag. Az 1907. évi helységnévtár azonban már Nyírbátor határában lévő tanyának említi. 1950. február 1-jével a belügyminisztérium az Aporháza, Bátorliget, Györgyliget és Nyírpilis-Újtanya településeket Aporliget névvel községgé alakította. Az új település 1975. június 1-vel kapta mai nevét, Bátorliget néven. Bátorliget 1984. január 01. napjától – az új tanácsi hálózatban – közös tanácsú község Teremmel községgel. 1989. július 01. napjától Nyírbátor város vonzáskörzetéhez tartozó közös tanácsú község Teremmel. Az önkormányzatok megalakulásával – 1990-től – önálló önkormányzatú település.

  Aporligetre a magyarországi községek közül utolsóként vezették be a villanyt 1963-ban. Ezzel fejeződött be a faluvillamosítás hazánkban. A település lakosságának nagy része a központi belterületen él, de nagy külterület is tartozik hozzá. Legnagyobb külterületi része Újtanya, ahol a közel 300 lakóházból álló Bátorliget 42 háza található, 70 lakossal. A falu lakosainak nagy része nyugdíjas korú. A településen óvoda, általános iskola, könyvtár, művelődési ház, múzeum, szabadidő tábor is található. Bátorliget településen három történelmi egyház működik, a római, görög-katolikus és református egyház. Községünkben élt a nagy mesemondó Fedics Mihály, akinek síremléke a Nyomási temetőben van elhelyezve. Bátorligeten Európa hírű természetvédelmi területek találhatók, a Bátorligeti-ősláp (53 ha) a Bátorligeti Nagylegelő és a bátorligeti rezervátumtól délkeleti irányban mintegy 3 km-re egy hatalmas erdő, a Fényi erdő terül el. Az erdő alakja gombához hasonlít, nagysága 2616 kh 1953 óta védett terület. Csodálatos növény és állatvilágával ezek a szép természeti tájak – ősláp, erdő, legelő – övezik teljesen körbe községünket. Tömören összegezve tájrajzi leírását, valamint növény és állatvilágát ” Bátorliget hazánkban egyedül álló táj”. Ehhez illeszkedik a az településen megtalálható Tuzson János ÖKOCENTRUM, mely az ide látogató turistáknak, kutatóknak ad szállás lehetőséget, valamint felszereltsége lehetővé teszi a tudományos konferenciák megtartását is.

  Bátorliget legnagyobb nevezetessége azonban a híres Bátorligeti ősláp, mely legjobban megőrizte a hajdani Nyírség, Nagyalföld történelem előtti képét. Az 53 hektáros bátorligeti arborétum ma az Alföld természeti múltjának élő múzeuma, melyben megtalálhatók a Kárpát-medencében lezajlott éghajlatváltozások nyomai. A mikroklímát az arborétumot övező erdők biztosítják az itt megőrződött különleges növény- és állatvilág számára. Nagykiterjedésű lápok, láprétegek, ligeterdők, ezüsthársas tölgyesek, a csak a Kárpátok 1500 m magasságai fölött jellemző európai zergeboglár, orchideafajok, kökörcsin, kékliliom, stb., az állatfajok közül az elevenszülő gyík, bátorligeti pók, stb. találhatók a természetvédelmi területen. Az ősláp múzeuma a bátorligeti iskola egykori épületében mutatja be a terület élővilágát. A természetvédelmi terület csak a Hortobágyi Nemzeti Park előzetes engedélyével látogatható. A faluban minden nyáron megrendezik a hagyományőrző falunapot, lovasversennyel.

Dr. Simon Miklós

Dr. Simon Miklós

országgyűlési képviselő

Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. sz. választókerületi elnök

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Rólam

„Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének - nem derék ember.”