Választókerület


PENÉSZLEK

PENÉSZLEK

Polgármester: Klenik Sándorné (Fidesz-KDNP)

Weboldal: https://peneszlek.hu/

Képviselő-testület összetétele: 6 fő, 3 fő (Fidesz-KDNP), 3 fő (független)

Lakosság

1046

Terület

36.92 km 2

Vállalatok

  1. HÍRES EMBER
  1. LÁTNIVALÓ

 

  1. 2017 ÓTA MEGVALÓSULT PÁLYÁZATOK, BERUHÁZÁSOK

TOP-4.1.1-15-SB1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Penészleken

 

59 775 805 Ft.                        2017.05.09

TOP-2.1.3-15-SB1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Penészleken

125 122 419 Ft.                      2017.05.03

TOP-1.4.1-15-SB1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Óvoda felújítása, energetikai korszerűsítése, mozgásfejlesztő, értelemfejlesztő eszközök beszerzése, bútorok cseréje.

63 512 186 Ft.                        2017.05.09

 VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Penészlek Község géppark fejelsztése a település külterületi útjainak rendezettsége érdekében

9 999 472 Ft.                          2017.12.28

- MFP  Önkormányzat-bölcsőde

24 000 000 Ft.

- MFP Görögkat egyház, egyházi közösségi tér kialakítása

9 919 589 Ft.

- MFP Tanya és falugondnoki busz

14 999 999 Ft.

- MFP Önkormányzat, szolgálati lakás felújítása, fejlesztése

29 957 400 Ft.

 

  1. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA

 

A Nyírség délkeleti csücskében fekszik, a megyeszékhely Nyíregyházától mintegy 67 kilométer távolságra, közvetlenül a román határ mellett.

Csak közúton közelíthető meg, a Nyírbátor-Nyírábrány közti 4906-os úton. Az ország távolabbi részei felől – a megközelítés irányától függően – vagy a 48-as főútról Nyírábránynál, vagy a 471-es főútról Nyírbátornál letérve közelíthető meg a legegyszerűbben. Belterületét a 4906-os út épp csak súrolja, központjába a 49 125-es számú mellékút vezet.

 

Első, kétes említései 1215-ből és 1219-ből származnak. Biztos adat csak 1327-ből van reá, a szomszéd helyek határjárásai során említik az e helyről elnevezett birtokos családot. Úgy tűnik, hogy a kisbirtokos nemesi család a 15. századra kihalt.

1422-ben Álmosdi Csire János kapta meg királyi adományként. Ő sem sokáig bírta, mert 1455-ben Kenderesi János és Kendi László kapta meg.

A 16. század végén Lónyay László birtoka, de a Rákócziaknak is volt joga hozzá, mert 1607-ben Rákóczi Zsigmond megerősítette az 1585-ben Lónyayaknak adott királyi adományt.

1647-ben a törökök feldúlták, és 1675-ben – legalábbis egy része – még pusztán állott. Ekkor már nagyobb részét Lónyay Mária révén gr. Csáky István bírta, a Csáky – örökség a század végén br. Palocsay Istvánné Csáky Borbálával a Palocsayakra, majd a Károlyiakra szállott.

A Károlyiak még egy korábbi királyi adománylevéllel a Rákóczi-részekre is igényt tarthattak.

A 18. század végén a Rhédey család mellett a máriapócsi bazilita rend, a gr. Keglevich, a Winkler és Bernáth család volt a földesura, mind királyi adomány révén. Birtokosai kárpát-orosz telepesekkel népesítették be.

A jobbágyfelszabadulás körül 1096 lakosa volt.

Határába olvadt be az 1507-ben említett Mácsatelke és Tóttelke, de a határnevek már kivesztek az emlékezetből.

A település már a 13. század előtt kialakult. Neve a Váradi Regestrum-ban szerepel először, 1215-ben. A 14. században a kisnemesi Penészleki család, a 15. században az Álmosdi Csire János és László és más családok a birtokosai.

Fekvésénél fogva a középkorban négy megyéhez tartozott: Középszolnok, Bihar Szatmár és Szabolcs vármegyékhez.

1607-ben Rákóczi Zsigmond fejedelem Rhédey Ferencnek adományozta.

A 19. század elején birtoka volt itt a máriapócsi Bazilita- rendnek, később a gróf Keglevich, Bernáth, Irinyi és Winkler családoknak.

Penészlek középkori lakossága túlnyomórészt magyar volt, de mellettük szláv származásúak is éltek a faluban. A későbbi századokban jelentős számban telepedtek be rutének.

Az 1773. évi összeírás rutén falunak említi. A rutének Munkács vidékéről jöttek Kosztovics Tódor vezetésével. A lakosok anyanyelvüket sokáig megőrizték, az 1964. évi gyűjtés idején még találkoztak ruténul tudó idős emberekkel.

A Penészlek falunév szláv eredetű, de nem lehetetlen, hogy a pleso, " tó " jelentésű szóból képzett Plesbnikból ered, mert a falu határában több nagy tó volt / Hosszú-víz, Mohos, Pecés-rét, Veres-rét /.

Penészleket 1919-ben csatolták Szabolcs vármegyéhez, azelőtt a Nagykárolyi járás része volt.

1924-től a Szabolcs és Ung közigazgatásilag egyesített vármegyék Mátészalkai járásához tartozott.

19381945 között a Szatmár vármegyei Nagykárolyi járáshoz sorolták.

19451950 között a megyék közötti terület- átcsatolások következtében Szabolcs vármegyéhez került.

1971 után a tanácsrendszer bevezetésével önálló tanácsú község lett.

 

 

  1. VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK

 

Penészlek – Országgyűlési választások 2014

Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 799 fő

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 480 fő

Részvételi arány: 60,08%

 

Dr. Simon Miklós (Fidesz-KDNP) szavazatok száma (db): 264 ( 55,00 %)

Dr. Kiss Sándor (Jobbik) szavazatok száma (db): 162 (33,75 %)

Dr. Helemeczy László (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) szavazatok száma (db): 23 (4,79 %)

 

Penészlek – Népszavazás 2016

Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 810 fő

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 449 fő

Részvételi arány: 55,43 %

 

nem szavazatok száma (db): 432 (98,63 %)

igen szavazatok száma (db): 6 (1,37 %)

 

 

Penészlek – Országgyűlési választások 2018

Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 770 fő

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 502 fő

Részvételi arány: 65,19 %

 

Dr. Simon Miklós (Fidesz-KDNP) szavazatok száma (db): 367 (76,3 %)

Kész Géza (Jobbik) szavazatok száma (db): 66 (13,72 %)

Dr. Veres János (MSZP) szavazatok száma (db): 37 (7,69 %)

 

Penészlek – Európai Parlamenti Választások 2019

Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 775 fő

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 365 fő

Részvételi arány: 47,10 %

 

Fidesz-KDNP szavazatok száma (db): 295 (81,49 %)

JOBBIK szavazatok száma (db): 25 (6,91 %)

Mi Hazánk szavazatok száma (db): 15 (4,14 %)

DK szavazatok száma (db): 11 (3,04 %)

MSZP-Párbeszéd szavazatok száma (db): 8 (2,21 %)

Momentum szavazatok száma (db): 4 (1,10 %)

Kétfarkú Kutyapárt szavazatok száma (db): 3 (0,83 %)

Munkáspárt szavazatok száma (db): 1 (0,28 %)

LMP szavazatok száma (db): 0 (0,00 %)

 

Dr. Simon Miklós

Dr. Simon Miklós

országgyűlési képviselő

Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. sz. választókerületi elnök

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Rólam

„Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének - nem derék ember.”