T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársam, Sós  Tamás! Kistelepülési polgármesterként mondom önnek, hogy nagyon örülünk, hogy az  emberek lehetőséget kapnak a folytatásra november 30-a után is, mivelhogy a  leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, jelesül a nyírbátori kistérségben több mint ezer fő  közfoglalkoztatását végzik az önkormányzatok, és hogy őszinte legyek, télen ez problémás.  Nyáron pedig igencsak hatékony, mert azzal ellentétben, amit önök a közfoglalkoztatásban  tettek - a szocialista kormányzásra gondolok -, a mostani közfoglalkoztatás egészen más.  

Ezen foglalkoztatásnak célja és eredményei vannak, ami mind a település képében, mind  pedig az emberek magatartásában megmutatkozik. És az, hogy télen is adott esetben a padban  fognak ülni az emberek, igencsak jót tesz nekik, merthogy továbbképzik magukat,  alkalmasabbak lesznek a munkavégzésre, és máskülönben pedig feladatot kapnak.  

Tehát száz szónak is egy a vége, örülünk ennek a foglalkoztatásnak, és reméljük, hogy  folytatása következik április után.  

(260) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Az előbb a Szél Bernadett képviselő  asszony által mondottaknál és Pál Tibor képviselő úr által mondottaknál az embernek a haja  égnek áll, olyan dolgokat mondanak. Látszik az, hogy istenigazából nem élnek az emberek  között. A tisztelt képviselőtársam is olyan dolgokról beszélt - mármint Szél Bernadett -, hogy  akkor türtőztettem magam, hogy a gyermekszegénységi programokkal nem foglalkozik a  kormány, aztán, hogy a nyári gyermekétkeztetésre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és azt kell  hogy mondjam, ugyanilyen dolgot mondott Pál képviselő úr is.  

A gyermekétkeztetés esetén az a helyzet, hogy az önkormányzatok annyit pályázhattak,  amennyit akartak, nem volt annyi gyerekigény, mármint az étkeztetésben, hogy le tudjuk a  pályázati lehetőséget fedni. A hátrányos helyzetű kistérségekben 500-600 millió forintos  gyermekszegénységi programokat indított ez a kormány, ellentétben a szocialistákkal, ahol  "Biztos kezdet" házakat, settlement-házakat, ifjúsági klubokat építünk. Tisztelt  Képviselőtársam! Azt mondom, hogy - miután tetszett látni biztos a KSH-adatokat - megindult a foglalkoztatás bővülése még Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, a  munkanélküliség egy év óta elkezdett csökkenni, örökül hagyva, hogy önök miatt 2002-től  2011-ig folyamatosan nőtt a munkanélküliség a megyében, és most, nyilván a  közmunkaprogramoknak köszönhetően is (Az elnök csenget.) elkezdett csökkenni a  munkanélküliség (Az elnök csenget.), én ezt egy igencsak nagy eredménynek tartom.