Választókerület


VÁLLAJ

VÁLLAJ

Polgármester: Vilmos István (független)

Weboldal: http://www.vallaj.hu/

Képviselő-testület összetétele: 6 fő (4 fő független, 2 fő Fidesz-KDNP)

Lakosság

1275

Terület

22.27 km 2

Vállalatok

142

  1. HÍRES EMBER
  1. LÁTNIVALÓ

 

  1. VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA A TELEPÜLÉSEN

 

  1. 2017 ÓTA MEGVALÓSULT PÁLYÁZATOK, BERUHÁZÁSOK

- TOP-4.1.1-15-SB1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Vállajon és Tiborszálláson

 

- 60 000 000 Ft.                     2017.06.30

 - TOP-3.2.1-15-SB1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vállaj községben

- 112 960 000 Ft.                   2017.06.30

 - TOP-2.1.3-15-SB1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

- 48 617 915 Ft                      2017.05.03

- VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Művelődési ház energetikai korszerűsítése Vállaj településen

- 47 044 728 Ft.                     2017.07.26

 - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Külterületi infrastruktúrális fejlesztés Vállaj településen

- 99 336 498 Ft.                     2017.12.28

- MFP Önkormányzat, orvosi eszköz

 -           2 733 305 Ft.

 - MFP Önkormányzat, Faluház felújítása

 -24 996 058 Ft.

 - MFP Önkormányzat, orvosi lakás felújítása, fejlesztése

 -19 692 080 Ft.

 - MFP Önkormányzat, óvodai játszóudvar és közterületi játszótér

 -4 870 242 Ft.

 - TOP-2.1.3-16-SB2-Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Vállaj község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem

- 69 595 966 Ft.                     2021.06.24 Ft.

 

  1. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA

A megye kelet-délkeleti szegletében fekszik, a Kraszna folyó mentén, közvetlenül az Ecsedi-láp egykori területe mellett. Határszéle keleten és délen, összesen több mint 13 kilométer hosszan egybeesik a magyar-román államhatárral. A térség fontosabb települései közül Nyírbátortól 25, Fábiánházától 9, Nagyecsedtől pedig 11 kilométerre található.  A határ magyar oldalán csak két települési szomszédja van: észak felől Mérk, nyugat felől pedig Terem.

A határ túloldalán a legközelebbi települések: kelet felől Börvely (Berveni), dél felől Csanálos (Urziceni), délnyugat felől pedig Csanáloserdő (Urziceni-Pădure). A legközelebbi nagyobb város a 11 kilométerre délkeletre fekvő Nagykároly (Carei).  Különálló településrésze a keleti határszéle közelében Ágerdőmajor.

 

Vállaj neve a 13. században tűnik fel a Kusalyi Jakcs család tagjainak birtokaként. 1335-ben már a Gutkeled nemzetség-beliek birtokaként szerepel az oklevelekben Vale alakban.

1354-ben a Gutkeled nemzetségeliek sárvári monostorához tartozott. 1423-ban a Báthoriak nyernek rá királyi adományt, s így az ecsedi uradalom része lett, annak sorsában osztozott. A falu 1746-tól 1945-ig a gróf Károlyiak nagykárolyi uradalmához tartozott.

Vállaj történetének külön fejezetét jelenti a német anyanyelvűek betelepítése. Ennek előzményét az ország, s a legtöbbet szenvedő Szatmár megye akkori állapotában kell keresnünk: A 16. század, 17. századnak és a 18. század elejének török és Habsburg-ellenes harcai miatt, a gyakori járványok, árvizek, a szárazság és az ezek nyomában fellépő éhínség miatt Szatmár vármegye jelentős részén megfogyatkozott a munkaerőt jelentő jobbágylakosság létszáma. 1712-ben például Csanálos, Fény és Vállaj is rövidebb ideig lakatlanok voltak. A vidék földesura, gróf Károlyi Sándor már 1712-ben kérvényt nyújtott be a bécsi udvarhoz, hogy német telepeseket hozzon birtokára. Az első csoport a Duna és a Bodeni-tó közt elterülő ún. felsősváb (Oberschwaben) területekről 1712. július 14-én érkezett Nagykárolyba. Itt és a közeli falvakban 300 család (kb. 1400 fő telepedett le. Gróf Károlyi Sándor a nagykárolyi uradalomban hat sváb telepet hozott létre. Ezek: Nagykároly, Csanálos, Mezőfény, Nagymajtény, Kaplony és Mezőpetri. A betelepítést fia Ferenc, majd unokája Antal folytatta, egészen a 19. század végéig.

Vállaj sváb betelepítése Károlyi Ferenc korában, 1747 tavaszán kezdődhetett. Az idetelepülők zöme azonban más magyarországi falvakból érkezett, s csak elszórtan az anyaországból.

A község határában található még Ágerdő. A telekhely neve 1430-ban tűnik fel, ekkor egy Börvely határában fekvő erdőt hívnak így. Az Ágerdő név ma egy dűlőt és egy tanyai települést jelöl, Vállaj keleti határában, közel a román területen levő Börvelyhez.

1950 és 1955 között Vállaj Mérkkel volt egyesítve Mérkvállaj néven, a vállajiak kérésére azonban az egyesítés megszűnt.

 

 

  1. VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK

 

Vállaj – Országgyűlési választások 2014

Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 870 fő

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 543 fő

Részvételi arány: 62,41%

 

Dr. Simon Miklós (Fidesz-KDNP) szavazatok száma (db): 381

Dr. Kiss Sándor (Jobbik) szavazatok száma (db): 81

Dr. Helemeczy László (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) szavazatok száma (db): 58

 

Vállaj – Népszavazás 2016

Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 989 fő

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 530 fő

Részvételi arány: 53,59%

 

nem szavazatok száma (db): 503 (98,43%)

igen szavazatok száma (db): 8 (1,57%)

 

 

Vállaj – Országgyűlési választások 2018

Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 990 fő

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 584 fő

Részvételi arány: 58,99%

 

Dr. Simon Miklós (Fidesz-KDNP) szavazatok száma (db): 424

Kész Géza (Jobbik) szavazatok száma (db): 79

Dr. Veres János (MSZP) szavazatok száma (db): 55

 

 

Vállaj – Európai Parlamenti Választások 2019

Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1013 fő

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 404 fő

Részvételi arány: 39,88%

 

Fidesz-KDNP szavazatok száma (db): 315 (78,36%)

DK szavazatok száma (db): 31 (7,71%)

JOBBIK szavazatok száma (db): 19 (4,73%)

MSZP-Párbeszéd szavazatok száma (db): 15 (3,73%)

Momentum szavazatok száma (db): 9 (2,24%)

Mi Hazánk szavazatok száma (db): 9 (2,24%)

LMP szavazatok száma (db): 3 (0,75%)

Kétfarkú Kutyapárt szavazatok száma (db): 1 (0,25%)

Munkáspárt szavazatok száma (db): 0 (0,00%)

Dr. Simon Miklós

Dr. Simon Miklós

országgyűlési képviselő

Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. sz. választókerületi elnök

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Rólam

„Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének - nem derék ember.”